Ripasso Energy lämnar in patentansökningar

Ripasso Energy meddelar idag att patentansökningar rörande hybridiseringsfunktionaliteten i Ripassos stirlingmotor har lämnats in till det europeiska patentverket (EPO). 

I pressmeddelandet den 14 februari i år offentliggjordes avsikten att under första kvartalet 2017 lämna in ansökningar för patentskydd av delar av Ripasso Energys produkt. Detta är nu gjort och det rör sig om totalt tre patentansökningar som samtliga berör hybridiseringsaspekten av bolagets teknologi. De tre innovationer som idag har patentsökts är:

  1. En ny typ av inneslutning för stirlingmotorns värmeväxlare, baserad på lågkostnadsmaterial, som möjliggör att man kan kombinera solstrålning och heta gaser från förbränning av flytande och gasformiga bränslen.
     
  2. En ny typ av brännare, optimerad för att till motorns värmeväxlare kunna överföra mer värmeenergi än vad som har varit möjligt med tidigare kända brännarlösningar.
     
  3. En optimerad lösning av motorns värmeväxlare som möjliggör att man i samma värmeväxlare, med hög effektivitet, kan ta emot både strålningsvärme och värme från heta förbränningsgaser.

”Kontentan av dessa tre ansökningar är ett omfattade skydd som vi bedömer säkerställer ensamrätten till det unika i vår produkt”, säger Gunnar Larsson, Vd och grundare för Ripasso Energy. ”Dessa patent, kombinerat med vår licens från Kockums, gör det ytterst svårt och dyrbart att komma i närheten av de prestanda Ripassos hybridiserade stirlingmotor kan leverera”.

Ripasso har utvecklat en stirlingmotor som används tillsammans med en parabolisk spegel för att på ett högeffektivt sätt ta tillvara på solens energi. Som ett komplement då solen inte är tillgänglig, har Ripasso utvecklat en förbränningstillsats. Denna hybridanpassning möjliggör kontinuerlig generering av elektricitet i en och samma produkt, oavsett ljus- eller väderförhållanden. Som bränsle kan väsentligen alla vätske- och gasformiga bränslen användas och i och med att själva stirlingmotorn är sluten och endast värms från utsidan, kan olika bränslen gradvis fasas in och ut baserat på tillgänglighet. Denna unika frihet, kombinerat med världsledande konverteringsgrad i solfallet, har resulterat i en produkt som på ett kostnadseffektivt sätt kan möta dagens och framtidens behov av energiförsörjning. Varje enhet producerar 33 kW och är fullständigt autonom, vilket öppnar för möjligheten till en distribuerad generering av elektricitet. Detta leder i sin tur till ett minimerat behov av transmissionskapacitet, vilket är en signifikant fördel, i synnerhet i svårtillgängliga miljöer där Ripasso ser en framtida viktig marknad.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök https://ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Denna information är sådan information som Ripasso är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 11.30. 

Prenumerera