Ripasso Energy nyrekryterar - Stort sydafrikanskt intresse för unik svensk miljöteknik

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB förstärker den egna organisationen och anställer ytterligare tre specialister till Göteborgskontoret. Rekryteringarna är ett led i att utveckla och bygga upp den egna organisationen för möta den stora efterfrågan i Sydafrika, där intresset varit stort för företagets teknologi kring utvinning av energi ur industriella restgaser.

Göteborgsbaserade miljöteknikföretaget Ripasso Energy lanserade så sent som i september förra året en unik produkt – PWR BLOK-400F – för att effektivt utvinna elektricitet ur industriella rest- och fackelgaser. Undersökningar visar att ingen annan teknologi – varken förnyelsebar eller konventionell – kan omvandla restgaser till elektricitet till lika låga kostnader. Tre månader efter lanseringen beställde sydafrikanska Afarak Mogale sju PWR BLOK för leverans tidigt nästa år och Ripasso Energyför nu diskussioner med flera stora tillverkare inom ferrokromindustrin i Sydafrika.

- Vi har inlett tillverkningen av första orden och kommit mycket långt i diskussionerna om beställningar med flera andra företag. Vi bygger därför upp en starkare organisation för att klara av att leverera betydligt större beställningar och avsevärt sänka våra produktionskostnader, säger Gunnar Larsson, Vd och grundare av Ripasso Energy AB.

Jens Bruno blir CFO för Ripasso Energy. Han har närmare 20 års erfarenhet av finansiell förvaltning och finansmarknader i olika positioner, främst i tillväxt- och utvecklingsländer. Närmast kommer han från en tjänst som Vd för ett investeringsbolag som utvecklar fastigheter i Ryssland. Jens har studerat i Ryssland, Tjeckien, Estland, Sverige och har en magisterexamen från Uppsala universitet. Han kommer att ingå i Ripasso Energys ledningsgrupp och tillträder tjänsten den 4 juni.

Ann Grant blir ny Senior Combustion System Engineer på Ripasso Energy och kommer framförallt att jobba med bränslekvalitet, partikelfiltreringslösningar och utsläpp, samt förbränningssystemets komponenter och material i PWR BLOK-produkten. Hon kommer direkt till Ripasso Energy från Volvokoncernen där hon arbetat med olika projekt sedan 2005, senast som Senior Analysis Engineer på Volvo Car Corporation. Ann har en doktorsexamen i fysikalisk kemi från University of Washington, Seattle, WA. Hon tillträder tjänsten den 13 augusti.

Ulrika Grimfeldt blir ny chef för Ripasso Energys avdelning för förbränningssystemteknik, med ansvar för utveckling av förbränningssystem, programvaror, kontroller och elsystem. Förutom ansvar för daglig drift och ledning ingår även utveckling och rekrytering till avdelningen. Hon kommer närmast från Volvo Pentas produktutvecklingsavdelning där hon varit chef för området avgasrening sedan 2013. Ulrika har en civilingenjörsexamen i kemiteknik med fysik (2002). Hon tillträder tjänsten den 27 augusti.

- Vi är mycket nöjda med att kunna knyta tre experter inom sina respektive områden till oss. Konkurrensen om specialister är extrem inom tillväxtbranscherna, framförallt när det gäller ingenjörer och tekniker. Att vi lyckas är ytterligare ett bevis på att vår unika teknologi och produkter har framtiden för sig, avslutar Gunnar Larsson, Vd Ripasso Energy.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Gunnar Larsson, Vd, ir@ripassoenergy.com

OM RIPASSO ENERGY

Ripasso Energy AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att utveckla och kommersialisera stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget har utvecklat en stirlingmotor med en oöverträffad kombination av stor effekt och hög verkningsgrad för framställning av elektricitet till rekordlåga priser jämfört med andra förnyelsebara och hållbara alternativ. Företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik lösning för att utvinna klimatsmart elektricitet ur industriella rest- och fackelgaser. Ripasso har idag verksamhet och kunder i Europa och Afrika, är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj kl. 08.00 CET.


Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar