Ripasso Energy offentliggör bokslutskommuniké

Idag offentliggör Ripasso Energy sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2017.

Året har bland annat medfört följande väsentliga händelser:

  • Lanserat produkten PWR BLOK för elproduktion med restgaser inom masugnsindustrin.
  • Ingått ett avtal med vår kund Afarak Mogale (Pty) Ltd i Sydafrika om leverans av sju PWR BLOK enheter.
  • Genomfört två övertecknade nyemissioner som tillfört Bolaget totalt 116,8 MSEK.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig bifogad i detta meddelade eller på bolagets hemsida.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 08.00 CET.