Ripasso Energy öppnar försäljningskontor i Sydafrika


Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB startar dotterbolaget Ripasso South Africa Ltd och öppnar försäljningsoch servicekontor i Johannesburg. Det stora intresset från sydafrikansk metalloch gruvindustri kan bli företagets stora genombrott.

I maj öppnar Ripasso Energy försäljningsoch servicekontor i Johannesburg, Sydafrika. Bakgrunden till beslutet är det stora intresset som den sydafrikanska ferrokromindustrin visat för de svenska miljöteknikföretagets produkt – PWR BLOK 400-F. Produkten gör det möjligt att effektivt utvinna elektricitet ur industriella restoch fackelgaser till rekordlåga priser. Företag inom metallindustrin som både har stora mängder restgas och är extremt elintensiva kan minska sina elbehov med minst 15 procent tack vare PWR BLOK. Marknadspotentialen för PWR BLOK inom ferrokromindustrin i Sydafrika uppskattas till 300 miljoner euro.

Chef för Ripasso South Africa blir David de Mattos. Han kommer närmast från tjänsten som försäljningschef på Clarke Energy och har lång och gedigen erfarenhet av arbete med gasmotorer och projekt inom metalloch gruvindustrin.

Till kontoret knyts även Roelof Retief som har över 27 års erfarenhet från ferrokromindustrin och som arbetat som Ripasso Energys representant i Sydafrika sedan 2017 och spelade en mycket viktig roll för att på enbart några få månader efterlanseringen av PWR BLOK säkra bolagets första kommersiella order i Sydafrika med Afarak Mogale.

Ripasso South Africa kommer även anställa personal inom drift och service under de kommande månaderna.

Jag är mycket nöjd att vi har kunnat rekrytera och knyta personer med gedigen branscherfarenhet till vårt kontor i Sydafrika. Att etablera en egen organisation i Sydafrika är ett naturligt steg att ta efter det stora intresse som marknaden visat för PWR BLOK. Vi för redan diskussioner med över 80% av ferrokromproducenterna och får ständigt nya propåer för närliggande gaser, säger Gunnar Larsson, Vd Ripasso Energy.


För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson, e-post: ir@ripassoenergy.com


OM RIPASSO

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar