Ripasso Energy undertecknar en principöverenskommelse (LOI) gällande 36 MEUR (355 MSEK) projektfinansiering för köp av 72 PWR BLOK

Två av Ripasso Energys aktieägare har tillsammans med Ripasso Energy undertecknat en principöverenskommelse kring bildandet av ett nytt bolag (GenCo). Bolaget skall stå för finansieringen av 72 PWR BLOK till priset 500 000 EUR per enhet. Bolagets mål är att köpa PWR BLOK-enheter och därefter sälja elektricitet till större slutkunder i Sydafrika.

Ripasso Energy kommer att vara ansvarigt för kundkontakt, EPC (Engineering, Procurement and Construction), skötsel och underhåll (O&M), samt tillhandahålla en kredit till GenCo på upptill 11 MEUR över fem år. Ripasso Energy kommer att äga 30% av bolaget. De två aktieägarna, East Guardian Asset Management AG och Miura Holding Limited, kommer tillsammans äga 70% av GenCo samt möjliggöra den långsiktiga finansieringen av GenCos köp av PWR BLOK-enheter från Ripasso Energy genom att stå för en säkerhet på 36 MEUR. Samtliga tre ägare av GenCo kommer att vara delaktiga i bolagets verksamhet.

Bolaget GenCo kommer bildas på villkoret att en större kund inom ferrokromindustrin undertecknar ett energiköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA). Säljmöten med potentiella kunder är planerade till mars och april i år. Vidare gäller också att ett juridiskt bindande dokument måste signeras av samtliga parter för att bildandet av GenCo skall verkställas.

”Det är mycket glädjande att dessa två aktieägare, som varit ett stort stöd i våra två senaste finansieringsrundor, så starkt tror på PWR BLOK för att i nästa steg av Ripasso Energys utveckling bidra med sina balansräkningar. Vi kan nu erbjuda PWR BLOK till marknaden med betydligt lägre tröskel, då behovet av en större kapitalinvestering och andra risker elimineras för slutkunden. Detta stärker kraftigt våra möjligheter att bygga en stor orderbok redan i år”, säger Sven Sahle, styrelseordförande och största aktieägare i Ripasso Energy.

”Lanseringen av PWR BLOK och ordern från Afarak Mogale var ett tydligt steg framåt i Ripasso Energys utveckling och bekräftar de kommersiella möjligheterna för stirlingteknologin. Vi är övertygade om att den här teknologin, med sina tydliga kostnads- och energibesparande egenskaper, kommer vara intressant för många, inte bara inom metall- och gruvindustrin”, säger Erik Wigertz, Vd för East Guardian Asset Management AG.

East Guardian Asset Management AG är ett kapitalförvaltningsbolag baserat i Zürich, Schweiz.

PWR BLOK är en containerbaserad lösning där Ripasso Energys stirlingmotorer används för att utvinna energi ur rest- och fackelgaser inom industrin. Detta möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala koldioxidutsläppen. Produkten lanserades i september 2017 och i december samma år undertecknades den första ordern. PWR BLOK 400-F innehåller 14 stirlingmotor och har en nettoeffekt på 400 kW.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 08.00 CET.