Ripasso Energy utökar rapportering

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB utökar rapportering från halvår till kvartal med start tredje kvartalet i år.

Styrelsen för Ripasso Energy AB har beslutat att utöka företagets rapportering till marknaden och börjar rapportera kvartalsvis från och med tredje kvartalet i år. Bakgrunden är det ökade marknadsintresset för bolaget från både investerare och potentiella kunder. Företagets Q3 rapport offentliggörs den 13 november 2018. En uppdaterad lista på företagets samtliga rapporteringstillfällen finns på www.ripassoenergy.com.

Ripasso har även – i samråd med den sydafrikanska ferrokromtillverkaren Afarak Mogale – fastställt de slutliga leveransdatumen för de sju PWR BLOK-400F som Afarak beställde i december. De första två levereras från Sverige vid årsskiftet och resterande fem till halvårsskiftet 2019. Frakt och installation beräknas ta ett kvartal. Tillverkning och testning pågår i Sibbhult och Vaggeryd och följer planen.

- Intresset för PWR BLOK är mycket stort inom den sydafrikanska ferrokromindustrin, och vi för samtal med flera större aktörer. Vi har under de senaste månaderna även fått ett seriösa förfrågningar från andra bolag med liknande restgaser, säger Gunnar Larsson, Vd Ripasso Energy AB.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunnar Larsson, VD, ir@ripassoenergy.com

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018, kl. 08.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar