Bjurfors kritisk till mäklarstatistiks siffror - Eftersläpning av bostadsstatistik ger konsumenterna felaktigt beslutsunderlag i en fallande bostadsmarknad

Mäklarstatistik baseras på försäljning av bostäder mätt under en tremånadersperiod bakåt i tiden och är i en stabil eller svagt uppåtgående marknad en bra marknadsindikator. I en snabbt fallande marknad ser man däremot tydligt att eftersläpning av statistiken ger en felaktig bild av marknaden. Siffrorna är inaktuella och ger därmed både köpare och säljare fel beslutsunderlag för bostadsaffärer, enligt Anders Thorell, vd för Bjurfors, och Johan Reuterling, innerstadsansvarig på Bjurfors i Stockholm.

Bjurfors cirka 60 aktiva mäklare i Stockholmsområdet är benägna att hålla med. Vid frågan om hur mycket priserna generellt gått ned sedan innan sommaren svarade de att priserna fallit med cirka 20 procent för en bostadsrätt i innerstaden och cirka 15 procent för villor och bostadsrätter i närförorter som Bromma, Lidingö och Nacka. Längre ut som på Värmdö och i delar av Sollentuna är nedgången just nu på cirka 10 procent. Innerstaden ligger alltid något före, så mäklarna förväntar sig att nedgången sprider sig ytterligare då prisfallet ännu inte avstannat.
20 procent av bostäderna påverkas mindre av prisfallet

Enligt de tillfrågade mäklarna gick bostadspriserna i Stockholmsinnerstad ned under förra veckan vilket visar att marknaden ännu inte nått botten. Undantaget är dock de riktigt attraktiva objekten, motsvarande ungefär 20 procent av utbudet. Toppobjekten har alltså påverkats mindre av prisfallet och bidrar till att dra upp den generella statistiken, vilket ytterligare försämrar statistikens tillförlitlighet.

Statistik som eftersläpar ger säljaren fel förväntningar och stämmer inte överens med köparens uppfattning om hur marknaden ser ut idag. Som säljare vill man inte inse att bostadspriserna går ned samtidigt som köpare gärna avvaktar i en fallande bostadsmarknad. Det leder till att marknaden stannar upp - att affärer generellt tar längre tid och färre affärer görs.

I sådana lägen blir det ännu viktigare att vi som fastighetsmäklare tar vårt ansvar och inte lovar en säljare mer än vad som är rimligt utifrån dagens förutsättningar. Det är vårt jobb att ge konsumenten en sann bild av bostadsmarknaden.

Om du vill diskutera detta mer i detalj så får du gärna höra av dig till mig på 070 782 00 67eller min kollega Johan Reuterling på 070 782 00 69.

Med vänliga hälsningar,

Anders Thorell och Johan Reuterling

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera