Event ska ge klirr i kassan även för de som betalar

Eventindustrin är en snabbt växande industri i Sverige och den omsätter miljarder kronor varje år. Men för att den som betalar ska hämta hem investeringen är det viktigt att förstå vad det är som sätter avtryck hos målgruppen. Kraven på effektiva event borde vara lika höga som på effektiv reklam. Eventbyrån Inspiration har tagit fram en handbok som ska hjälpa företagen att höja ribban.

Tiotusentals svenskar deltar årligen på internationella kongresser, möten och andra evenemang runt omkring i världen. Här hemma i Sverige är event tillsammans med sponsring den enda växande disciplinen av alla marknadsföringsinvesteringar enligt Institutet för reklam- och mediestatistik. Dessutom omsätter internationella möten och evenemang årligen många miljarder kronor som till nästan 100 procent utgör ren nettoexport.

-        Sex utländska deltagare ger lika mycket exportvinst som en SAAB. Eventindustrin är alltså otroligt lönsam men för att ett event ska ge maximal utdelning för den som anordnar det måste fokus ligga på att deltagarnas upplevelse är oklanderlig och minnesvärd på rätt sätt säger Jonas Bodin, grundare av Inspiration.

Event – Hur svårt kan det va?
För att påvisa vikten av att anordna strategiskt välplanerade event har Inspiration tagit fram en handbok som heter ”Event – Hur svårt kan det va?”. Handboken är en snabbguide till möteskommunikation och upplevelsemarknadsföring och innehåller grunder, genvägar samt några fallgropar i konsten att genomföra ett framgångsrikt event. Med boken vill Inspiration uppmärksamma att det krävs mycket kunskap för att lyckas med ett event.

-        Vi vill visa att event inte är en happening vid det lokala snabbköpet eller en personalfest, det är så mycket mer. Det är inte en kostnad utan en investering för att åstadkomma bättre affärer. Exempelvis kan ett lyckat event med den interna personalstyrkan snabbt räknas hem i mindre personalomsättning och mer förståelse för verksamheten som kan leda till bättre säljsiffror, fortsätter Jonas Bodin.

För att skapa ett ömsesidigt framgångsrikt event måste man hitta målgruppens passion och sätta deras upplevelse i första rummet. Ett exempel som tas upp i boken är att det är skillnad på att få provköra en bil istället för att se en reklamfilm om den. Det handlar alltså om att hitta det där extra som gör att eventet skapar mervärde och en djupare relation med deltagarna.

Boken är gratis och kommer att kunna beställas på www.inspiration.se eller via mail till info@inspiration.se.

Skriven av - Inspiration Kommunikation & Event
Konstnär - Christer Themptander
Formgivare - mikaela&helena Reklambyrå

För ytterligare information kontakta:
Jonas Bodin
Nordic Managing Director, Inspiration Kommunikation & Event
Tfn 070 644 11 98
jonas@inspiration.se

Om Inspiration
Inspiration är en nordisk eventbyrå som är experter på möteskommunikation. Vi har funnits sedan 1999 och finns idag representerade i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Bakom oss har vi under denna tioårsperiod genomfört tusen olika mer eller mindre komplexa möten.

Inspiration Kommunikation & Event, Stora Nygatan 20, 111 27 Stockholm Tel: +46 8 788 05 00
www.inspiration-event.com

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar