Fastighetstekniker – ett framtidsyrke för mångfalden i Stockholm

I och med inflyttningstakten på 35 000 årligen till Stockholm och Alliansens senaste förslag att bygga 78 000 nya bostäder uppstår ett nytt framtidsyrke - fastighetstekniker. Fastighetsbranschen som redan idag är på febril jakt efter kompetens behöver anställa 16 000 de närmaste tio åren och närmare 1900 bara i Stockholm räknat. En utmaning för branschen men en möjlighet för arbetssökande då nio av tio som går Lernias 1-åriga utbildning till fastighetstekniker får jobb direkt.

Stockholm växer tillsammans med Oslo snabbast i Västeuropa och 500 000 personer beräknas flytta in fram till 2030. Både Stockholm Stad och Alliansen har den senaste tiden presenterat förslag på nya bostäder för att möta inflyttningen. Bara i Stockholm efterfrågas drygt 900 fastighetstekniker på lång sikt och fastighetsbranschen i stort söker närmare 1900 nya medarbetare, siffror som inte räknar in de nya utlovade bostäderna. I kölvattnet av den förväntade bostadsboomen förväntas behovet växa ytterligare. Den starka inflyttningstakten skapar inte bara utmaningar utan även möjligheter. Redan idag är efterfrågan så pass stor att nio av tio som går Lernias 1-åriga utbildning till fastighetstekniker får jobb direkt.

-        Enligt Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds GAP-analys är det 10 000 personer inom branschen som går i pension under den närmsta tioårsperioden så behovet är stort redan idag, men med tanke på de utlovade nya fastigheterna så ser vi att efterfrågan kommer öka, särskilt i Stockholm. Fastighetstekniker är en framtidsbransch inte minst med tanke på efterfrågan men fastigheter har behov av service och underhåll oavsett hur konjunkturläget ser ut säger Per Åke Carlsson, Verksamhetschef Utbildning på Lernia.

Service och språkkompetens allt viktigare

Rollen som fastighetstekniker har utvecklats och innehåller idag många olika verksamhetsgrenar. Lernias utbildning innehåller de grundläggande delarna som VVS, snickeri och underhållsteknik men har även fokus på miljöteknik och service, något som arbetsgivarna efterfrågar i allt högre grad.

Skiftet från underhåll till ett serviceyrke är tydligt och syns inte minst bland arbetsgivarna som allt mer börjar efterfråga olika språkkompetenser för att kunna möta boenden som inte har svenska som förstaspråk. Efterfrågan av språkkompetens följer invandringsströmmarna och arabiska, somaliska, pashto/dari, polska samt thailändska är alla språk som efterfrågas.

-        Arbetet är långt ifrån att bara underhålla fastigheter idag. Det handlar lika mycket om att kunna möta de boende och deras behov. Här ser vi ett stort behov av att mångfalden inom yrkeskategorin behöver öka. Vägen till arbete är relativt kort, utbildningen ger i princip jobb direkt och vill man utveckla sin karriär så kan man specialisera sig eller läsa vidare, säger Lennart Pettersson lärare vid Lernias utbildning till fastighetstekniker i Liljeholmen.

Roken Cilgin, kommunikationschef Lernia

0722-54 10 50

roken.cilgin@lernia.se

Per Åke Carlsson, verksamhetschef utbildning Lernia   

0722-54 63 14                                                                                                                                      

par.ake.carlsson@lernia.se

Om Lernia

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning och finns på fler än 100 orter över hela landet. Lernia gör det möjligt för människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se.

Sista ansökningsdag för lärlingsutbildning till fastighetstekniker är fredag 29 november. Läs mer om utbildningen här: http://www.lernia.se/Utbildning/Utbildningsomraden/VVS-och-fastighet/

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera

Dokument & länkar