För fjärde året i rad - OKQ8 bäst i branschen på hållbar utveckling

Sveriges konsumenter utser för fjärde året i rad OKQ8 som det varumärke som bedöms vara bäst på miljöarbete och socialt ansvarstagande bland drivmedelsbolagen. Det framgår av Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet, Sustainable Brand Index 2014, som presenteras i dag.

I årets undersökning bedöms totalt 242 varumärken av cirka 9 000 konsumenter i Sverige. På första plats bland drivmedelsbolagen hamnade OKQ8 - som nu får utmärkelsen för fjärde året i rad.

-       Vi strävar alltid efter att inspirera och hjälpa våra kunder att göra hållbara val. Alternativa bränslen, miljöanpassade smörjmedel, Svanenmärkta tvätthallar och grönt sortiment i butikerna är bara några exempel. Vi ser utnämningen som mycket positiv och som att vi konsekvent under flera år har nått ut med vårt budskap om en mer hållbar bilism, säger Malin Eklund, Kommunikations- och CSR-chef vid OKQ8.

I undersökningen har Sveriges konsumenter fått rangordna olika varumärken utifrån miljöarbete och socialt ansvarstagande. Dels har konsumenterna svarat på om de är medvetna om hur de olika företagen arbetar med hållbarhet, dels har de bedömt kvaliteten på företagens hållbarhetsarbeten. De två parametrarna har sedan vägts samman i ett index där OKQ8 plockade flest poäng av de sex drivmedelsbolag som var med i undersökningen (OKQ8, Preem, Shell, Statoil, St1, Jet).  

I den totala bedömningen över Sveriges mest hållbara varumärken 2014 ligger OKQ8 på plats 78 av totalt 242 varumärken sett till olika branscher.

OKQ8 utsågs till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands även 2011, 2012 och 2013.

För mer information vänligen kontakta:
Malin Eklund, Head of Communication OKQ8
E-mail: press@okq8.se Mobil: 070 – 268 00 95

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera

Media

Media