Idag inviger E.ON, OKQ8 och VW ett nytt tankställe för fordonsgas och utmanar samtidigt kommunerna i Stockholms län

Idag inviger E.ON och OKQ8 tillsammans med Volkswagen ett nytt tankställe för fordonsgas i Södertälje. Detta innebär att biogas numera är tillgänglig på alla Stockholms infartsleder.

Med OKQ8 Södertälje finns idag 26 tankställen för fordonsgas i Stockholms län varav 8 drivs av E.ON i samarbete med OKQ8. Det gör E.ON och OKQ8 till marknadsledare i länet. Bakom det nya tankstället i Södertälje står även Volkswagen som har en långsiktig satsning på fordonsgas.

-        Vi planerar för ytterligare tankställen där man kan tanka biogas i Stockholms län. Men för att lyckas i omställningen med att trycka bort koldioxidutsläppen från de svenska vägarna måste vi ha många med oss. Inte minst kommunerna. Därför utmanar vi nu kommunerna i Stockholms län till att öka andelen fordon som drivs med förnybara bränslen eller el. Om vi ser en ökad marknad, öppnar vi nya tankställen, säger Tina Helin VD för E.ON Gas.

-        Biogas och andra biodrivmedel har en tillväxtpotential i Stockholms län. Men det krävs att kommunerna verkar för ökad biogasproduktion och att man målmedvetet ställer om till fossiloberoende fordon, säger Sten Forsberg chef för Volkswagen Personbilar i Sverige.

Kommunerna i Stockholms län uppvisar olika tempo i omställningen från bensin och diesel:

  • Botkyrka kommun lyckades nästan fördubbla andelen fordon som drivs förnybart eller med el från 2012 till 2013.
  • Till exempel hör tre av Stockholms läns kommuner (Österåker, Ekerö och Haninge) till de kommuner i Sverige som har lägst andel fossiloberoende fordon
  • Genomsnittet för andelen personbilar som ägs av kommuner i Stockholms län och som drivs av biodrivmedel eller el (E85, gasfordon, laddhybrider eller rena elbilar) är endast 28,9 procent, varav 7,7 procent är gasbilar (2013).

-        Det finns goda exempel som visar att omställning är möjligt. Botkyrka kommun, där vi öppnade ett tankställe för fordonsgas förra året, är ett föredöme. En lika snabb utveckling borde vara möjlig även i andra Stockholmskommuner, säger Mikael Bergström, direktör för Automatstationer & Fastigheter på OKQ8.

-        För att öka möjligheterna till fortsatt omställning utmanar vi kommunerna i Stockholms län att öka andelen förnybara fordon och elfordon i kommunens fordonspark. Vi kommer både att följa denna utveckling och fortsätta vår planering för mer biogas i hela Stockholmsregionen, säger Tina Helin.

------------------------------

Faktauppgifterna är hämtade från Miljöfordonsdiagnos 2013, en undersökning som genomförs årligen av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och SKL, www.miljofordonsdiagnos.se/HTML/start.aspx

För mer information vänligen kontakta:
Malin Eklund, Head of Communication & CSR, OKQ8

E-mail: press@okq8.se
Mobil: 070–268 00 95

Om OKQ8
På OKQ8:s stationer finns produkter och tjänster som gör livet med bilen enklare, roligare och mer hållbart. Hos OKQ8 finner du förutom drivmedel marknadens bästa service och bredaste sortiment av bilprodukter samt dagligvaror, vällagad fräsch mat och gott ekologiskt kaffe gjort på nymalda bönor. Den svenska verksamheten omfattar ca 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik. De flesta av våra 350 bemannade servicestationer har biltvätt, tvätta-själv hallar, biluthyrning och även bilverkstäder. I företagets utbud finns även produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Vi erbjuder också ett av marknadens bästa kort, OKQ8 VISA.

OKQ8 arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. Fyra år i rad har vi utsetts till Sveriges mest hållbara drivmedelsbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands och som medlem i samhällsinitiativet UN Global Compact stöder vi aktivt FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Läs mer på okq8.se.

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera