Livet i Stockholm ger upphov till stress – Nya kurser ska utbilda stockholmarna i livsfrågor

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att stockholmarna är mer stressade än folk i övriga landet*. För att öka välmåendet och råda bot på kunskapsresistens i hälsofrågor, satsar Folkuniversitetet Stockholm på ett nytt kursutbud i ämnet Hälsa & Livsfrågor. Syftet är att lära ut vad vetenskapen säger om hur vi förstår oss själva, minskar stressen, sover gott och åldras väl. 

Ordet kunskapsresistens är belagt i svenskan sedan 2016 och syftar på att människor inte tar till sig kunskap baserad på evidens utan tenderar att söka information som bekräftar det de redan tror.

För att hjälpa stockholmarna att navigera bland sanningar och myter har Folkuniversitetet Stockholm utvecklat ett nytt utbud inom hälsa utifrån tre teman – medicin, livsfrågor och återhämtning. Höstens föreläsningar och kurser innehåller bland annat titlar som ”Smärta – en känsla med många dimensioner”, ”Självledarskap – att förstå och leda sig själv”, ”Hantera stress och oro” och ”Sömnskola, lär dig sova gott”. 

- Vår uppgift är att ge människor förutsättningar för ett rikare liv genom vetenskapligt förankrad kunskap. Behovet att lära sig vad som gäller i hälsofrågor är stort och från och med i höst har vi möjlighet att ge teoretisk kunskap och starta samtal om livets stora frågor, säger Birgitta Wahlman Laurell, ämnesansvarig folkhälsa.

Stockholmare mest stressade
Behovet av att lära sig att hantera stress och oro är stort bland stockholmarna. Enligt den nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten är stockholmarna mest stressade i landet*. Enligt folkhälsoenkäten behöver vi även lära oss sova bättre. 2016 uppgav 67 procent (48 procent 2015) att de besväras av trötthet eller svår trötthet*.

Kurs i personlig utveckling
Det är inte helt enkelt att veta vilken riktning man vill ta i livet och behovet av självledarskap är stort. Ett effektivt sätt att hitta vägledning i sin personliga utveckling – och karriär – är att lyssna på sig själv. Statistik från Folkuniversitetets årliga undersökning Mitt i karriären-barometern visar att 37 procent av svenskarna mellan 40 och 55 år vill byta arbetsgivare, men endast 13 procent söker sig vidare eftersom de inte vet vad de vill jobba med. Folkuniversitetet erbjuder kursen ”Självledarskap – att förstå och leda sig själv”, som ger deltagarna konkreta verktyg för personlig utveckling att använda i såväl arbetslivet som privat.

HÖSTENS UTBUD HÄLSA & LIVSFRÅGOR KURSER 
Självledarskap – att förstå och leda sig själv              

Sömnskola – lär dig sova gott                                    
Hantera stress och oro                                                                    
Att växa – tillsammans, vuxna och barn                                          
Konsten att åldras väl – samtalsgrupp för 65+          
DansSteget – hälsokunskap och dansglädje          
Urban uplevelsevandring
Vilda växter och örter – blanda och bereda                                     
Örtschampo och tvål – lär dig tillverka ditt eget                                                                                   

FÖRELÄSNINGAR
13/9    Viktiga nära relationer – förälder och partner 
19/9    Ont i magen – magsår, IBS, gluten och annat

3/10    Gener, träning och hälsa
5/10    Hur parrelationen kan bli bättre
24/10  Smärta – en känsla med många dimensioner
21/11  Tarmfloran – roten till det goda?
28/11  Sorg – bearbetning och återhämtning

* Den nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten 2016

För mer information, vänligen kontakta
Birgitta Wahlman Laurell, ämnesansvarig folkhälsa Folkuniversitetet Stockholm.

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Folkuniversitetet är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. www.folkuniversitetet.se.

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera

Dokument & länkar