Nattjouren blir Stockholms nattkorrespondenter på Twitter

”Stöd Nattjourens väg mot julen” är uppmaningen från Stockholms Stadsmission, vars verksamhet Nattjouren blir Stockholms nattkorrespondenter under december månad. Nattjourens rapporter från verkligheten i Stockholmsnatten kan följas live på nattjouren.se och via Twitter. Syftet är att belysa situationen för människor som lever i hemlöshet och utsatthet.

Idag lever runt 8 600 människor i hemlöshet i Stockholms län. Livet på gatan är extra tufft under vintern. Extra tufft blir det förstås på natten, när dagverksamheter stänger och mörkret och utanförskapet tar över.

Stockholms Stadsmission driver sedan många år Nattjouren, som åker runt i Stockholm med bil nattetid och ser till att de som har det svårt får hjälp och stöd i den situation som de för tillfället befinner sig i.

– Vi vill sprida kunskap om hur hemlöshetssituationen i Stockholm och skapa förståelse för hur vardagen för dem som lever i hemlöshet ser ut. Att bjuda in allmänheten och politiker att i realtid kunna följa med i Nattjourens arbete tror jag är ett bra sätt att göra detta, samtligt som vårt arbete blir mer transparent, säger Yvonne Borg, Kommunikations- och insamlingschef, Stockholms Stadsmission.

För att göra Stockholmare uppmärksamma på hur livet för dem som lever i hemlöshet ser ut kommer Nattjouren löpande att rapportera från Stockholmsnatten under hela december. Detta via Twitter under twitternamnet ”@Nattjouren”. Man kan också följa Nattjouren live på nattjouren.se.

Läs mer om Stockholms Stadsmissions verksamhet här:
http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Hemloshet1/Stadsmissionsgarden/Nattjouren/

Vill du bidra till Nattjourens arbete?
Ge en gåva på nattjouren.se eller SMS:a ”Nattjouren” till 72 980 så skänker du 50 kr till Stockholms Stadsmissions arbete för människor i hemlöshet.

För mer information, vänligen kontakta
Yvonne Borg Kommunikation- och insamlingschef, Stockholms Stadsmission

Tfn: 070- 458 09 66
yvonne.borg@stadsmissionen.se

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från vår affärsverksamhet.

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.