OKQ8 öppnar fler hållbara stationer

OKQ8 fortsätter att etablera hållbara servicestationer runt om i landet, som ett led i bolagets hållbarhetsarbete. Idag invigs fullservicestationen OKQ8 i Lockarp, Malmö som blir landets sjunde hållbara station. Stationen är optimerad för minsta möjliga miljöpåverkan med sedumtak, solceller, frikyla och bergvärme. Stationen har även en ny typ av biltvätt och erbjuder fräsch och vällagad mat i OKQ8:s butikskoncept Quick To Go. 

OKQ8 inviger i dag Skåneregionens tredje hållbara station och landets sjunde station med samma höga miljöprestanda. OKQ8 i Lockarp är en fullservicestation och ligger strategiskt och lättillgängligt placerat då Lockarp är genomfart för resenärer som är på väg in i Sverige från Danmark. Stationen har byggts med maximal användning av hållbara material.

– Vi vill finnas till för människor i rörelse – lång tid framöver. Genom vår nybyggda station optimerar vi inte bara själva stationen utan ger också våra kunder möjligheten att göra hållbara val, vilket såklart känns extra bra. Ambitionen är att stationerna ska drivas med minsta möjliga miljöpåverkan, och att de ska göra av med 50 procent mindre energi än en traditionell station, säger Andréa Haag, Director Sustainability & Communication på OKQ8 Scandinavia.

Sedumtak, solceller, frikyla och bergvärme
Stationen är miljöoptimerad och nästintill självförsörjande på el. På stationen säljs både konventionella och alternativa drivmedel och det finns laddstolpar för snabbladdning av elbilar.

Miljöelement vid OKQ8 i Lockarp:

  • Tak av sedumväxter som isolerar butiken för en lägre och jämnare energianvändning
  • Bergvärme, frikyla och solceller som energikällor
  • Stomme av limträbalkar, ett förnybart material som är mindre energikrävande än stål
  • Isolering med stenull, ett material tillverkat av mineralfibrer med hög återvinningsgrad
  • All biltvätt sker med kemikaliefri rening.

För mer information vänligen kontakta
Alexandra William-Olsson, Kommunikationschef OKQ8

alexandra.william-olsson@okq8.se, 070-168 19 27

Stefan Hansson, Försäljningschef sydväst OKQ8
stefan.hansson@okq8.se, 070- 168 19 32

OKQ8 – För människor i rörelse
På OKQ8:s stationer finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse. OKQ8 tillhandahåller, förutom drivmedel, marknadens bästa service, tillgänglighet samt ett generöst sortiment av bilprodukter, dagligvaror, vällagad fräsch mat och ekologiskt kaffe. Den svenska verksamheten omfattar ca 750 stationer över hela landet för såväl personbil som tung trafik. Många av våra 350 bemannade servicestationer har biltvätt, tvätta-själv hallar, biluthyrning och bilverkstäder. I företagets utbud finns även produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart, verkstäder och cykel. Vi erbjuder också ett av marknadens bästa kort, OKQ8 VISA.
OKQ8 arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. Fyra år i rad har vi utsetts till Sveriges mest hållbara drivmedelsbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands och som medlem i samhällsinitiativet UN Global Compact stöder OKQ8 aktivt FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Läs mer på okq8.se.

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia