Pånyttfödd 30-åring: Föräldrar & Barn nystartar med fokus på familjeliv och föräldraskap

Föräldrar & Barn, grundad 1983, nylanseras med nytt innehåll och ny form den 19 februari. Innehållet går lite mer på djupet och utgår från barnets perspektiv, med återkommande teman som lärande & utveckling, relationer, psykologi och teknik & innovation. För den nya formen står den prisbelönte tidningsmakaren John Bark.

Texterna i nya Föräldrar & Barn utgår ifrån förståelsen för barnets perspektiv – allt från den nyföddas första blick på världen till den filosoferande och undrande sexåringen.

Tidningens vision är att innehållet ska beröra den moderna familjen där kärlek och acceptans ses som förenande krafter. Tillsammans med expertis och forskare ska Föräldrar & Barn ge uttryck för ett demokratiskt förhållningssätt där barn alltid kommer till tals och tillåts växa med självförtroende och självkänsla.

-        Vi ser med glädje och spänning fram emot att, tillsammans med våra läsare, följa barnen i deras utveckling och för varje dag lära oss lite mer om världen de växer upp i, säger Hanna Harge, VD och ansvarig utgivare för Föräldrar & Barn.

-        Det redaktionella upplägget blir mer tematiskt och vi kommer att samarbeta med experter inom olika områden, fortsätter Hanna. Vi lämnar snuttifieringen som råder i branschen i dag och går istället på djupet och inkluderar det visuella, konstnärliga och filosofiska.

För att lyfta bildupplevelsen arbetar tidningen med fler fotografer, författare, poeter, illustratörer och konstnärer än tidigare. John Bark, som tidigare bland annat har gjort om Dagens Nyheter och Fokus, står bakom Föräldrar & Barns nya form.

-        Det handlar om en helt ny redaktionell inriktning där innehållet i tidningen leder vägen. En sådan omgörning förutsätter en mer samlad grafisk grundform och en skarpare bildpolicy. Vad vi har gjort är att skapa ordning och reda så att det delvis nya innehållet kommer fram tydligare. Föräldrar & Barn har blivit en bättre och snyggare tidning helt enkelt. Mer i tiden, säger John Bark.

Ny webbsida kompletterar tidningen
Tidningen blir nära sammanlänkad med Föräldrar & Barns nya webbsida där läsarna kan ta del av tidningens innehåll på ett mer interaktivt sätt med hjälp av rörlig media. Tanken är att papperstidningen och webbsidan tillsammans ska utgöra en inspirerande helhet som erbjuder läsaren en mer varierad och intressant läroupplevelse.

Föräldrar & Barn finns i butik från och med 19 februari och den nya webbsidan lanseras i mars.

Sveriges största gravidtidning, Jag är Gravid, får också nytt innehåll och ny form och kommer ut i mars.


För mer information, vänligen kontakta:

Hanna Harge, VD och ansvarig utgivare Föräldrar & Barn
Tfn: 070-477 33 01, hanna@foraldrarochbarn.se


Om Föräldrar & Barn

Föräldrar & Barn är en tidning för föräldrar om barn från o-6 år. Tidningen grundades 1983.
Förutom Föräldrar & Barn ingår tidningarna Jag är Gravid och Föräldrar & Barn Baby.
Ägare är Hanna Harge med investorer.

Taggar:

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.