Partiledare uppmanas att konfrontera fördomar inför valet

Andelen med extremt negativa attityder till mångfald i Sverige är större än någonsin, nära 6 procent. Vi har alla fördomar och om vi inte identifierar dem kan vi inte heller slå hål på dem. Nätverket Oss alla har därför tagit fram Fördomsspegeln, en kortlek som lyfter och utmanar fördomar och som under hösten utvecklas till ett utbildningsmaterial för gymnasieskolor. Alla Sveriges partiledare och flera politiker har nu fått kortleken och uppmanas att sätta sina egna fördomar på prov.

Enligt Mångfaldsbarometern* finns det i Sverige en mycket stabil grupp som har extremt negativa attityder till mångfalden i landet. Den uppgick 2013 till 5,9 procent av den vuxna befolkningen. Även om befolkningen generellt sett är något mer positiv ökar kärnan av gruppen svenskar som är negativa till mångfald.

Oss alla vill med fakta, empati och respekt visa vägen till ett Sverige för oss alla och tror på mångfald och allas lika värde. Det genom att slå hål på de många myter, halvsanningar och felaktigheter som cirkulerar och bidrar till fördomar.

-       Den största fördomen vi har är att vi inte har några fördomar. Det har vi alla. Fördomar mot olika grupper eller personer leder i längden till intolerans och rasism i samhället, och för att integrationen i samhället ska gå framåt krävs att vi utmanar och slår hål på våra fördomar, säger Jan Scherman, en av initiativtagarna till Oss alla.

Politiker får konfrontera sina fördomar genom Fördomsspegeln
För att utmana sina egna och andras fördomar har Oss alla tagit fram kortleken Fördomsspegeln.

Deltagarna får matcha ett visst antal porträtt med samma antal beskrivande ord. Ett beskrivande ord till varje porträtt. Därefter följer diskussionsfrågor för att utvärdera utfallet, gärna med någon som vägleder diskussionerna.

Alla Sveriges partiledare har i dagarna fått Fördomsspegeln för att utmana sina egna fördomar.

Kortleken utvecklas under hösten av pedagogerna Mathias Demetriades och Johanna Lund Rockliffe till ett utbildningsmaterial för lärare att använda i undervisningen på gymnasiet.

Hör av er om ni vill att vi skickar ett exemplar av Fördomsspegeln till er.

* Mångfaldsbarometern är en årlig studie som kartlägger attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige. Mångfaldsbarometern 2013 bygger på en attitydundersökning av ett slumpmässigt urval av den vuxna svenska befolkningen. Urvalsstorleken uppgår till 762 individer.

För mer information vänligen kontakta: info@ossalla.nu
Katrin Ludvigsson, initiativtagare Oss alla, 0733388629
Andrea Ahlenius, projektledare Oss alla, 0707606820

Oss alla är ett initiativ startat av individer som tror på mångfald och allas lika värde. Vi är ett politiskt och religiöst obundet nätverk av människor som med fakta, empati och respekt vill visa vägen till ett Sverige för oss alla. Huvudsyftet med Oss alla är att med ett nationellt upprop markera stödet för mångfald och allas lika värde. Här kan du också ta debatten för ett Sverige där mångfald är en styrka www.ossalla.nu

Taggar:

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera

Media

Media