Stockholms Stadsmission fortsätter hjälpa unga män tack vare ny finansiär

Idag ökar den psykiska ohälsan hos unga män. Det visar inte minst Socialstyrelsens nya rapport som publicerades i veckan. Stockholms Stadsmissions verksamhet Mottagningen för unga män kommer från och med hösten 2012 finansieras av PostkodLotteriet, vilket möjliggör för verksamheten att fortsätta sitt viktiga arbete med att hjälpa unga män som mår psykiskt dåligt.

Idag finansieras Mottagningen för unga män av Allmänna arvsfonden, men kommer från och med hösten 2012 finansieras av PostkodLotteriet, med nära en miljon kronor

-       Precis som i Socialstyrelsens rapport märker vi att behovet av hjälp i gruppen är enormt, och antalet unga män som söker sig till mottagningen fortsätter att öka. Därför är vi såklart väldigt tacksamma över att PostkodLotteriet bidrar till att vi kan fortsätta vårt arbete, säger Jan Löwdin, psykoterapeut och projektledare på Mottagningen för unga män.

Mottagningen för unga män har sedan öppningen i Stockholm 2009 fått mycket uppmärksamhet för att vara den enda mottagningen för unga män i manlig regi, dvs med manliga terapeuter. Mottagningen erbjuder individuell terapi och gruppterapi för unga män, 16-25 år, med någon form av psykisk ohälsa men även en öppen, rådgivande grupp för föräldrar som är oroliga för sitt eller sina barn.

För Stockholms Stadsmission är stödet från PostkodLotteriet helt avgörande för att fortsätta verksamheten, och den behövs.

-       Bidraget betyder att våra deltagare kan få fortsatt stöd, vilket i vissa fall är livsavgörande, säger Jan Löwdin.

PostkodLotteriets bidrag innebär konkret att Mottagningen för unga män kan fortsätta ha 4 anställda terapeuter, ta emot 70 unga män per vecka samt ge drygt 3850 terapitimmar per år.

I bifogat diagram ”SCL 90 MUM” (Symptom Check List) finns Mottagningen för unga mäns resultat för 2011. SCL 90 är ett självskattningsinstrument som de unga själva fyller i före och efter sin terapi. Diagrammet visar även den normala populationens siffror.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Löwdin, psykoterapeut/projektledare, Stockholms Stadsmissions Mottagning för unga män
0707-69 98 20, jan.lowdin@stadsmissionen.se

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och stödjande affärsverksamhet. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från vår affärsverksamhet.

Taggar:

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.