Till månen på 40 dagar. Nu finns Månhuset på Kickstarter - världens största plattform för crowdfunding

Fredagen den 19 september är startskottet för en crowdfundingkampanj på Kickstarter för Månhuset, världens första konstprojekt på månen - ett rött hus med vita knutar. Insamlingsmålet på Kickstarter är 250 000 USD (cirka 1,7 miljoner kronor). Kampanjen på amerikanska Kickstarter (som i veckan lanserades i Sverige) kommer att pågå under 40 dagar och är ett sätt att nå ut till amerikaner - men även andra nationaliteter - som vill se Månhuset bli verklighet. Totalt måste Månhuset samla in 15 miljoner USD senast den 30 november 2014 för att hinna färdigställas till månresan som är planerad till oktober 2015.

Månhuset är ett konkret, realiserbart konstprojekt med målet att konstruera ett självutvecklande hus som placeras på månens yta i oktober 2015. Initiativtagare är konstnären och entreprenören Mikael Genberg. Genberg och hans team bestående av rymdingenjörer och experter har arbetat med Månhuset i cirka tio år. I maj fick Månhuset ny energi genom en presskonferens som uppmärksammades av medier över hela världen. Den var startskottet för en crowdfundingkampanj som pågår 28 maj till 30 november för att samla in de 15 miljoner USD (cirka 100 miljoner kronor) som behövs för att förverkliga Månhuset. 5 miljoner USD för att rymdingenjörerna ska färdigutveckla huset och 10 miljoner USD för biljetten upp till månen med det amerikanska rymdbolaget Astrobotic.

Kampanj på Kickstarter i 40 dagar
Nu startar Månhuset sin kampanj på Kickstarter, världens största plattform för crowdfunding. Syftet är att nå främst amerikaner - men även andra nationaliteter, där Kickstarter har ett starkt fäste. Kampanjen kommer pågå i 40 dagar på https://www.kickstarter.com/projects/1317303162/the-moonhouse. Crowdfundingen för Månhuset pågår parallellt på www.manhuset.se fram till 30 november.

-        När jag var i Kalifornien 2008 och diskuterade Månhuset med representanter för NASA var den spontana reaktionen ”Wow, The Moonhouse is the American dream, but in Swedish”. Genom Kickstarter kan vi på ett effektivt sätt nå ut till människor över hela världen, inte minst svenskättlingar boende i USA och andra personer med anknytning till Sverige, som vill främja och stärka det svenska kulturarvet globalt. Men även nå andra människor med intresse för alltifrån konst och kultur till teknik, vetenskap och rymden. Målet på Kickstarter är 250 000 USD, summan det kostar att färdigställa Prototyp 1, men vi hoppas att Kickstarter tar Månhuset längre än så, att det tar sig hela vägen till månen, säger Mikael Genberg.

Crowdfunding - En metod i tillväxt
De senaste årens digitala revolution har banat väg för crowdfundingens genombrott, i Sverige även kallat gräsrotsfinansiering. Metoden används för att finansiera projekt som är i sin linda genom att vända sig till ett stort antal finansiärer, i hopp om att många känner engagemang och vill se projekten förverkligas. En kampanj på Kickstarter pågår i max 60 dagar. Är det uppsatta målet inte nått vid kampanjens slut, går pengarna tillbaka till gåvogivarna. Det finns flera typer av crowdfunding. Belöningsbaserad crowdfunding är den variant som har slagit störst i USA. Det är också den som används i crowdfunding av Månhuset. Belöningsbaserad crowdfunding innebär att individer donerar pengar i utbyte mot någon typ av belöning. Ju större belopp, desto bättre belöning. Amerikanska Kickstarter offentliggjorde så sent som i måndags att man nu öppnar på den svenska marknaden i oktober.

-        Crowdfunding som metod känns självklar för Månhuset. Metoden bygger på att många ger lite och att man med gemensam kraft kan förverkliga ett projekt. Månhusets kärnvärden är desamma; att bryta mentala gränser och tillsammans förändra bilden om vad som är möjligt, säger Johan Molin, vd för falu Rödfärg som i år fyller 250 år och firar jubileet genom att stödja Månhuset med att göra den globala crowdfundingen möjlig.

17 olika belöningsnivåer mellan 1 USD till 10 000 USD
En gåvogivare engagerar sig i Månhuset genom att köpa månmeter. Det är 384 400 kilometer till månen, det innebär att 1 USD tar Månhuset cirka 25 meter närmare månen. En person kan skänka allt mellan 1 USD och 10 000 USD. Månhuset har totalt 17 olika belöningsnivåer. För 50 USD får man sitt namn ingraverat på insidan av Månhuset och för 100 USD får man även skicka med ett digitalt, personligt meddelande med Månhuset. För den högsta nivån på 10 000 USD får man tillsammans med en vän sova över hemma hos Månhusets konstnär. Månsnack och skaparglädje står på schemat. (Se hela belöningsstegen i bifogat faktablad).

Kampanjen på Kickstarter - https://www.kickstarter.com/projects/1317303162/the-moonhouse pågår i 40 dagar fram till den 28 oktober 2014 och är en del av den kampanj som pågår på www.manhuset.se fram till 30 november 2014.

Alla medel som samlas in går oavkortat till förverkligandet av Månhuset.

För pressbilder och rörligt material besök
www.manhuset.se/pressrum.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Genberg, konstnär och entreprenör Månhuset - för allmänna frågor om Månhuset
E-post: mikael@themoonhouse.com, telefon: 070-775 53 93

Johan Molin, vd Falu Rödfärg - för frågor om crowdfundingen och Falu Rödfärgs samarbete med Månhuset
E-post: johan.molin@falurodfarg.com, telefon: 070-573 27 73

Om Månhuset
Månhuset är ett gränslöst möte mellan konst och teknik, kultur och vetenskap, historia och framtid, men framför allt mellan rymden och människan. Månhuset är en symbol för vad vi människor tillsammans kan göra möjligt. De senaste årens digitala utveckling har skapat nya förutsättningar att nå och engagera människor runt om i världen - via crowdfunding och sociala medier. I år firar Sveriges nationalfärg, Falu Rödfärg, 250 år genom att stödja Månhuset med en global crowdfunding som ska förverkliga visionen - ett rött hus med vita knutar på månen. Alla medel som samlas in genom crowdfundingen går oavkortat till Månhuset.

Taggar:

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.