Tvätta bilen på OKQ8 och ge familjer i Uganda rent dricksvatten

Under hela maj bidrar du som tvättar bilen i OKQ8:s biltvättar till att familjer i Uganda får rent dricksvatten. Tack vare ett samarbete med företaget ZeroMission kompenserar OKQ8 för den vattenmängd som går åt till biltvätten. Målsättningen är att bidra med dunkar som motsvarar 12 miljoner liter renat vatten till Uganda varje år.

Vi vill ge utsatta familjer i Uganda en egen dunk Solvatten så att barn och föräldrar ska få rent och säkert dricksvatten.

-       Projektet är ett av flera initiativ för att göra livet med bilen mer hållbart. Tack vare våra kunder kan vi nu tillsammans göra skillnad. En dunk Solvatten renar upp till 44 liter smutsigt vatten per dag och håller i cirka sju år. Det betyder att vårt samarbete kan ge 12 miljoner liter rent vatten till Uganda varje år, säger Bengt Boqvist, kategorichef för Biltvättar på OKQ8.

I dag utförs endast cirka 25 procent av alla tvättar i en biltvätt. Resten sker hemma på garageuppfarten eller på gatan. Vad många inte vet är att gifter och tungmetaller från smuts som fastnat på bilarna då rinner rakt ner i dagvattnet. Dessutom är det olagligt i många kommuner.

-       Att tvätta bilen i en biltvätt eller i en tvätta själv-hall är ett enkelt sätt att bidra till att skona miljön. Vi hoppas på att vårt samarbete med ZeroMission ger ytterligare en anledning till att inte tvätta bilen hemma på garageuppfarten, avslutar Bengt Boqvist.

Kompenseringen gäller biltvättar på OKQ8:s stationer under hela maj för tvättprogrammen Renast och X-Shine. Kunderna betalar inget extra för biltvätten.

Solvatten — en svensk innovation
Sedan 2006 har utvecklingsländer kunna få rent dricksvatten med hjälp av en specialdesignad, svensk innovativ uppfinning — en dunk som renar smutsigt vatten med hjälp av solenergi.

Solvatten värmer och renar vattnet från bakterier på några timmar. På så vis räddas liv, då den effektivt förhindrar spridning av vattenburna sjukdomar. Konstruktionen kombinerar pastörisering, uppvärmning av vattnet till över 55°C, med UV-rening. Solvatten gör också klimatnytta genom att minska behovet av ved, träkol och andra bränslen för vattenuppvärmning.

Kontakta gärna:
Bengt Boqvist, Kategorichef för Biltvätt/Tvätta Själv OKQ8
Tel: 070-603 15 40
E-post: bengt.boqvist@okq8.se

Carolina Rössner, Kommunikationschef OKQ8
Tel: 070 268 00 95
E-post: press@okq8.se

OKQ8 - för hela livet med bilen
Företaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat.  I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

 OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 och 2012 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk

ZeroMission
ZeroMission är en del av U&We-gruppen och en av de ledande svenska aktörerna på marknaden för frivillig klimatkompensation. ZeroMission erbjuder både Plan Vivo-certifierade skogsprojekt och energiprojekt enligt CDM och Gold Standard. U&We är ett konsultföretag inom hållbarhetsområdet som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business”. Läs mer på
www.zeromission.se

Solvatten
Solvatten finns för att hjälpa utsatta människor att få tillgång till rent och varmt vatten med solljuset som enda energikälla. Solvatten förbättrar förutsättningarna för dessa människor, i synnerhet kvinnorna, att utvecklas och lyfta sig och sina familjer ur fattigdom. Solvatten samarbetar idag med organisationer som UN-Habitat, Svenska Kyrkan och WWF. Dessa organisationer har uppmärksammat Solvatten som ett viktigt redskap för att nå FN:s millenniemål. Läs mer på www.solvatten.se

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera