Utvärdering av akutboende visar på goda resultat för människor i hemlöshet

Stockholms Stadsmission omvandlade sina härbärgen till dygnet runt-öppna akutboenden i november 2010. En ny utvärdering visar på goda resultat för deltagarna med ökad egenmakt och förflyttningar till mer varaktiga boendeformer. Stockholms stad planerar nu att genomföra samma omläggning, något som Stockholms Stadsmission välkomnar.

Socialborgarrådet Anna König Jerlemyr har offentliggjort planer på en omläggning av stadens härbärgen till dygnet runt-öppna korttidsboenden, även kallade akutboenden. Det här tycker Stockholms Stadsmission är ett steg i rätt riktning.

-        Stockholms Stadsmission motarbetar ”härbärgifiering”, där de som lever i hemlöshet inrättar sina liv efter härbärgens öppettider och rutiner. Under dagtid, när härbärgena är stängda, är dessa personer ofta hänvisade till det offentliga rummet och tvingas också bära runt på sina tillhörigheter. Detta innebär en risk för ökat missbruk och försämrad psykisk ohälsa, säger Anna Johansson, verksamhetschef Social verksamhet på Stockholms Stadsmission.

Många på akutboenden flyttar vidare till mer varaktiga boendeformer
Stockholms Stadsmissions verksamhet Bostället lades om till akutboende i november 2010. Omläggningen har varit mycket lyckad. I Boställets nya utvärdering för sista halvåret 2011 märks en ökning av deltagarnas upplevelse av egenmakt – en persons resurser och förmåga att själv påverka och styra över sin livssituation – och att deltagarna rapporterar att de, genom stödet i akutboendets verksamhet, upplever en förbättring av den allmänna livssituationen (se Figur 1 i bifogat pressmaterial).

-        Vi ser att ungefär tre av fyra deltagare upplever förändring sedan de började komma till Boställets akutboenden, vilket är en väldigt bra siffra. Stödet under dagtid gör att vi kan arbeta mer långsiktigt, säger Anna Johansson.

En annan väsentlig siffra är att 59 personer, av de deltagare som vistats regelbundet i verksamheten, har flyttat vidare till mer varaktiga boenden (se Figur 2 i bifogat pressmaterial).

-        Bland de viktigaste förutsättningarna för att påbörja ett långsiktigt förändringsarbete är ett varaktigt boende. Boendet behövs för att skapa den stabilitet och trygghet som krävs i en långsiktig livsförändring. Det är dit vi vill nå, och har stora möjligheter att nå, med dygnet runt-öppna akutboenden, avslutar Anna Johansson.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anna Johansson
Verksamhetschef Social verksamhet
Tel 070-421 72 53, anna.johansson@stadsmissionen.se

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och stödjande affärsverksamhet. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från vår affärsverksamhet.

Taggar:

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.