Integritet, cyber- och funktionssäkerhet för automatiserade system utvecklas i 500-miljonerkronorsprojekt

I EU-projektet SECREDAS (Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems) kommer 69 partners från 16 EU-länder att utveckla framtidens teknologier kring cybersäkerhet, funktionssäkerhet och integritet.

Partnerskapet ska bygga en referensarkitektur för cyber- och funktionssäkra automatiserade system som överensstämmer med den nya GDPR-förordningen. Fokus kommer att ligga på fordon, järnväg och medicinteknik som kräver hög cyber- och funktionssäkerhet och täcker teknikområden som radar, lidar, fordon-till-infrastruktur och interna fordonsnätverk.

- Vi är stolta över att ha samlat Europas nyckelintressenter med expertkompetenser inom området. Det här kommer att låta oss ta ett gigantiskt steg mot förtroende inom autonoma transporter och hälsa. Konsortiet förväntar sig att 25 % av alla nya fordon som går på vägar kommer att använda SECREDAS-teknik 2030. Detta representerar ett värde på 10 miljarder Euro, berättar Patrick Pype, NXP Semiconductors, projektledare för SECREDAS.

Sammanflätningen av cybersäkerhet, funktionssäkerhet och integritet i uppkopplade och automatiserade system rör flera olika områden för mängder av EU-medborgare. Som exempel kan nämnas att en av fyra potentiella köpare/användare av automatiserad körning tvekar att använda det för att man idag inte litar på säkerheten. Industrin och forskarsamhället behöver tillsammans undanröja dessa frågetecken så att de inte stoppar utvecklingen inom transport- och hälsosektorn.

De övergripande målen för SECREDAS är att utveckla och verifiera multi-domän arkitekturmetoder, referensarkitekturer och komponenter samt lämplig integration och verifiering för automatiserade system. Man kommer också att ta hänsyn till, och påverka, standardisering, kvalificering av komponenter och certifiering av system inom olika områden där man kombinerar hög cybersäkerhet och integritet samtidigt som man behåller funktionssäkerhet och prestanda.

Visionen för projektet är att ta ett viktigt steg för utvecklingen genom ökad trovärdighet. Det kommer att hjälpa uppkopplade och automatiserade fordon att bli verklighet och säkerställa att företag som tillverkar slutprodukter fortsätter att vara konkurrenskraftiga och världsledande tillsammans med leverantörer av inbäddade system och halvledare.

- RISE kommer att bidra med spetskompetens inom samspelet mellan cybersäkerhet och funktionssäkerhet, standardisering och certifiering samt testning av cybersäkerhetsmekanismer för uppkopplade system i vår nya testbädd Awitar. Dessutom kommer vi att utvärdera hur PKI (Public Key Infrastructure) kan bidra till ökad cybersäkerhet för fordonsindustrin, berättar Jonny Vinter, seniorforskare på RISE.

Projektet finansieras av ECSEL Joint Undertaking (www.ecsel.eu), leds av NXP Semiconductors i Holland och pågår under tre år. Svenska partners: RISE, RISE SICS, China Euro Vehicle Technology AB och Technology Nexus Secured Business Solutions AB.

För mer information kontakta:

Jonny Vinter, seniorforskare RISE, jonny.vinter@ri.se, 010-516 53 59

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera