Regelverk behöver uppdateras för att underlätta privat bildelning

I genomsnitt står en personbil parkerad 95 procent av tiden. Privat bildelning har potentialen att effektivisera resursanvändandet och samtidigt öka tillgången till transportmedel för grupper som idag inte har tillgång till bil. Bildelning kan också bidra till minskat bilägande och bilanvändning, vilket skulle minska klimatpåverkan, luftföroreningar, buller och trängsel. Men idag står ett otydligt regelverk i vägen för privat bildelning. RISE driver regelverksinnovation med vetenskapliga metoder tillsammans med myndigheter och industri.

 

Att dela den egna bilen är numera en verklig möjlighet för många genom digitala tjänster. Men det finns hinder för att privat bildelning ska ta fart på riktigt i Sverige. RISE är nu med och undersöker hur förändringar av dagens skulle kunna snabba på utvecklingen.

- Efter det som hänt i debatten kring delningsekonomi med Uber och Airbnb finns ett behov att visa att privat bildelning inte behöver vara något skumt. Om det till exempel gjordes enklare att deklarera skatten när du delar din bil skulle det också signalera att det här inte är något fuffens, säger Maria Schnurr, senior forskare på RISE Viktoria.

Studien ”Mobilitet i delningsekonomin” pekar ut några exempel på hur dagens lagar och regler skulle kunna förtydligas för att underlätta privat bildelning:

  • Informationen om att betala korrekt skatt för biluthyrning behöver bli bättre, med tydliga definitioner av vilka avdrag som kan göras och vem som är momspliktig. Här kan både Skatteverket och förmedlingstjänster för biluthyrning agera.
  • För den som i Sverige vill dela sin bil gäller det i dag att själv rapportera in till Skatteverket hur mycket man tjänar. Här skulle en lösning där det finns stöd i systemen för att inkomsterna kan rapporteras in automatiskt till Skatteverket underlätta bildelning.
  • Långsiktigt behöver skattebördan minskas om man vill uppmuntra allmänheten att dela privat bil. I Norge är inkomster från biluthyrning skattebefriade upp till 10 000 kronor.
  • Biluthyrningslagen skulle kunna ersättas med en självreglering av branschen, med egna krav på kvalitet, säkerhet och dokumentation.

Studien ”Mobilitet i delningsekonomin” är en del i RISE Viktorias arbete med regelverksinnovation, det som på engelska ofta kallas policy labs.

- Alla är överens om att det behövs nya regelverk och systemförändring för att uppnå ett hållbart transportsystem, men den befintliga lagstiftningsprocessen går alldeles för långsamt. Vi tror att RISE kan stötta och ta ansvar för att driva frågan om regelverksinnovation, därför har vi utvecklat en metodik för att hitta agila och innovativa lösningar, säger Maria Schnurr.

För mer information kontakta:

Maria Schnurr, senior forskare RISE Viktoria: 0761-08 71 05, maria.schnurr@ri.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media