Samarbete mellan RISE och KVI synliggör potentiell energibesparing hos luft/luftvärmepumpar

RISE Research Institutes of Sweden utvärderar luft/luftvärmepumpar tillsammans med KVI Kyl och Värmepumpsimportörerna enligt en nyutvecklad provmetod. Syftet med provmetoden är att göra det enklare för slutanvändaren att jämföra potentiell energibesparing mellan olika värmepumpsmodeller.

RISE har lång erfarenhet av att prova luft/luftvärmepumpar och är ett av få labb som kan prova i kalorimeterkammare enligt kompensationsmetoden, vilket är benämningen på provmetoden som används i detta test. Denna metod är en vidareutveckling av tidigare provmetod som har använts vid publicering av testdata för luft/luftvärmepumpar på Energimyndighetens hemsida. Den största fördelen med kompensationsmetoden är att värmepumpen under testerna tillåts använda sitt inbyggda styrsystem för att erhålla önskad temperatur, precis som den gör i vanliga installationer i småhus och villor.

Mätresultat för olika driftsfall används för att beräkna möjlig energibesparing och årsvärmefaktor för tre olika typhus på tre olika orter i Sverige. Dessa hus har ett maximalt effektbehov på 4, 6 och 8 kW och är lokaliserade i Malmö, Stockholm och Luleå. Målet är att leverera jämförbara resultat för dessa tre svenska orter.

Samtliga värmepumpar provas på RISE Energi och cirkulär ekonomi, sektionen för hållbara energisystem i Borås. Provningen sker enligt kompensationsmetoden där tillämpbara delar ur EN-14511 och EN-14825 appliceras.

Resultat kommer kontinuerligt publiceras på KVIs hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Peter Lidbom, peter.lidbom@ri.se, 010-516 55 97

Anton Falk, anton.falk@ri.se, 010-516 61 36

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera