Smart och multifunktionellt solskydd utvecklas till nästa nivå för byggnader och fordon

Möjligheterna att kombinera och styra funktioner i glas ska utforskas i projektet Smarta Multifunktionella Glas.

- Det finns idag en mängd tekniker som ger olika möjliga funktioner som är mer eller mindre mogna för kommersialisering. Vad händer när man kombinerar dem och hur kan man utnyttja dem på bästa sätt? frågar sig Jerry Eriksson, forskare på RISE som leder projektet Smarta Multifunktionella Glas.

Projektet fokuserar på att ta fram en multifunktionell solskyddsprodukt som kan integreras i fönster, fasader och bilrutor. Det ger nya unika funktioner för marknaden och ligger väl i linje med samhällets långsiktiga mål för energibesparing och hållbara lösningar.

I ett tvärvetenskapligt partnerskap utvecklas, testas och utvärderas här olika slags prototyper av multifunktionella glas och integrerade smarta elektronikstyrsystem. Slutprodukten ska kunna implementeras i byggnadsautomationssystem, lösningar för smarta hem eller fordon.

- Ett lyckat projekt möjliggör basen för ett helt nytt produktutbud som kan anpassas efter kundens behov och erbjuda unika lösningar som inte existerar på marknaden idag. Här kan RISE bidra med spetskompetens inom glas, tryckt elektronik, sensorer och hur man ska kombinera och styra olika funktioner i glaset, säger Jerry Eriksson.

Partnerskapet består av RISE Glas (koordinator), RISE Elektronik, RISE Acreo, ChromoGenics AB, Inwido Sverige AB, Hancap AB, Solibro Research AB, Vasakronan AB och Volvo Personvagnar AB. Total projektbudget är 8 MSEK och projektet pågår från juli 2018 till juni 2020.

Forskningsprojektet Smarta Multifunktionella Glas är finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

För ytterligare information kontakta
Jerry Eriksson: jerry.eriksson@ri.se, +46 708 74 63 55

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera