Information ur ett internt protokoll har på förmodat otillbörligt sätt åtkommits ur RKS interna system och publicerats p

Information ur ett internt protokoll har på förmodat otillbörligt sätt åtkommits ur RKS interna system och publicerats på Internet. Protokollet behandlade bl a resultatutvecklingen för RKS samt det pågående planeringsarbetet för integrationen av Allegro Informationssystem AB, som kommer att förvärvas av RKS enligt ett principavtal undertecknat 1999-12- 14. Med anledning av denna händelse vill RKS meddela att resultatet för 1999 ännu inte föreligger och att framtagningen av resultatet pågår. RKS kommer att lämna bokslutskommuniké för 1999 den 17 februari 2000. Planeringsprocessen avseende integrationen av RKS och Allegro Informationssystem AB har inletts och beräknas vara avslutad i god tid inför den kommande bolagsstämman i RKS i mars 2000. Arbete har inletts för att ytterligare säkra företagets system mot framtida obehörig åtkomst av intern information. Stockholm 2000-01-25 Sten Marthinsson VD RKS AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00700/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar