Kommuniké från ordinarie bolagsstämma, RKS AB (publ) 2000-03-28

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma, RKS AB (publ) 2000-03-28 Vid ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ) den 28 mars 2000 kl 16.00 på Radisson SAS Royal Park Hotel Frösundavik, fattades bl a följande beslut: *Styrelsen valdes enligt kallelsen: Omval av ordinarie ledamöter Kåre Gilstring, Bengt Bolin, Per Granath, Bengt Göransson och Olle Zetterqvist. Nyval av Lars-Olof Bäckman och Ingemar Söderlind. Omval av suppleanter Christer Dahlström och Christer Holman. Nyval av Clas Rinné som suppleant. * Beslut enligt styrelsens förslag om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 687 500 kronor genom utgivande av högst 675 000 aktier av serie B om nominellt 2,50 kronor i syfte att genomföra förvärv av Allegro Informationssystem AB. * Beslut enligt styrelsens förslag att lösa pågående optionsprogram i Allegro Informationssystem AB. * Beslut enligt styrelsens förslag att emittera skuldebrev om nominellt högst 215 000 kronor förenade med högst 215 000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B att tecknas av RKS Data AB. * Beslut att godkänna RKS Data ABs överlåtelse av optionsrätter till anställda i RKS-koncernen. * Utdelningen fastställdes till 1,30 kronor per aktie med avstämningsdag den 31 mars 2000. * Styrelsen och Verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 1999. I sitt VD-anförande redogjorde Sten Marthinsson för RKS utveckling 1999. Han berättade att framtidsutsikterna för RKS bedöms fortsatt mycket goda. Utmaningarna för 2000, 2001 är den möjlighet Internet ger till automatiskt informationsutbyte mellan företag, d v s elektroniska affärer. Att koppla ihop det egna företaget med allt från leverantörernas underleverantörer till kundernas kunder. Lösningarna blir mer och mer komplexa vilket kräver en djupare kunskap om internet, databaser, affärssystem och kundernas verksamhet, och behovet av RKS tjänster ökar. Kommande tidpunkter för ekonomisk information: Delårsrapport för första kvartalet 2000 lämnas 28 april 2000 Delårsrapport för första halvåret 2000 lämnas 17 augusti 2000 Delårsrapport för tredje kvartalet 2000 lämnas 31 oktober 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00930/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar