RKS tecknar avtal med IKEA värt 60 miljoner

RKS tecknar avtal med IKEA värt 60 miljoner RKS tecknar ett nytt tvåårigt ramavtal med IKEA/IKANO-koncernen. Avtalet omfattar RKS konsulttjänster som projektledning, utredningar, systemutveckling och utbildning. RKS stödjer sedan länge IKEA med tjänster inom hela verksamheten från träd i skogen till möbeln hemma hos slutkunden, dvs hela förädlingskedjan från underleverantör till kund. Hos IKANO Finans arbetar RKS med stödsystem såväl för banktjänster till privatmarknaden som korttjänster m m mot företagssidan. Tyngdpunkten ligger på varuförsörjningen hos IKEA och kortsystem hos IKANO. RKS mycket starka position inom Oracleområdet är naturligtvis en viktigt faktor i IKEAs och IKANOs val. Avtalet beräknas vara värt ca 60 miljoner kronor. - Avtalet förstärker vår position som en ledande leverantör till IKEA- koncernen, där vi ofta arbetar med utveckling av deras strategiska IT- funktioner, säger Bengt-Åke Bengtsson, stf regionchef, RKS region Syd. - RKS RKS AB är ett kunskapsföretag som erbjuder konsult- och utbildningstjänster inom systemutveckling och projektledning. Företaget, som bildades 1989, har idag 240 anställda på 14 orter i landet, med huvudkontor i Stockholm. Omsättningen föregående år beräknas uppgå till ca 200 MSEK. Kunderna är stora svenska företag och organisationer med hög IT- mognad och strategisk inriktning på användandet av informationssystem. RKS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 17 maj 1999. För mer information: www.rks.se För ytterligare information, kontakta: Bengt-Åke Bengtsson, stf regionchef RKS region Syd tel 070-311 78 32 E-post: bengt-ake.bengtsson@rks.se Sten Marthinsson, vd, RKS AB Tel. 08-729 18 34, 070-572 95 44 E-post: sten.marthinsson@rks.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00550/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar