Ny Chef för Human Resources utsedd för RKS AB (publ)

Ny Chef för Human Resources utsedd för RKS AB (publ) RKS har tillsatt Lena Axhamre Hellberg till ny Chef för Human Resources på koncernnivå. Lena Axhamre Hellberg kommer senast från Ericsson Internet Consulting & Solutions där hon varit personalchef för en större konsultorganisation. Hon har varit personalchef inom Ericsson-koncernen sedan 1995. I sin roll som Chef för Human Resources på RKS kommer Lena Axhamre Hellberg ingå i ledningsgruppen och ansvara för strategisk styrning och uppföljning av utvecklingen hos RKS medarbetare och humankapital. - Lenas långa erfarenhet inom området kommer att bli en stor tillgång, säger Ingemar Söderlind, VD RKS AB. Som kunskapsföretag är rätt utveckling av vårt humankapital avgörande för vår framtid. Lena Axhamre Hellberg tillträder den 12 mars 2001. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 18 kontor i Sverige, drygt 380 medarbetare och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Karin Ekman, tel 040-660 65 36 email:karin.ekman@rks.se Informationschef RKS AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00390/bit0001.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar