RKS AB (publ.) tecknar ramavtal med Riksförsäkringsverket

RKS AB (publ.) tecknar ramavtal med Riksförsäkringsverket RKS AB (publ.) har tecknat ramavtal med RFV i Stockholm. Ramavtalet omfattar organisationskonsulttjänster. Liknande avtal har hittills bara ett fåtal andra konsultbolag. Avtalet gäller under ett år framöver med en option för RFV att förlänga avtalet med ett år. För RKS innebär avtalet förmånen att få erbjuda RFV såväl försäkringskonsulter som kvalificerade projektledare, samt möjligheten att etablera ett långsiktigt samarbete med ett av Sveriges större statliga verk. Avtalet är RKS första ramavtal avseende organisationskonsulter och ses som ett genombrott för företagets satsning på verksamhetskompetens inom området finans och försäkring. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 18 kontor i Sverige, 380 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Dan Leü, Tel: 0733-51 41 94 dan.leu@rks.se VD RKS Finans & Försäkring AB Karin Perntoft, Tel: 070-523 87 54 karin.perntoft@rks.se Informationschef RKS AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00080/bit0001.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar