RKS AB (publ) tecknar ramavtal med Statens Jordbruksverk

RKS AB (publ) tecknar ramavtal med Statens Jordbruksverk IT-konsultföretaget RKS har efter hård konkurrens tecknat ramavtal med Statens Jordbruksverk avseende IT-konsulttjänster, där RKS kommer att tillhandahålla tjänster kring systemutveckling och utbildning. Ramavtalet gäller kalenderåren 2002 och 2003 med option på förlängning även för år 2004. Jordbruksverket är sedan 1995 kund till RKS. RKS har med sin långa erfarenhet inom Oracle-området hjälpt myndigheten i systemutvecklingsprocessen. Jordbruksverket utvecklar bl a system som används vid fördelning av jordbruks- och miljöstöd och systemutvecklingsmiljön är till stora delar Oraclebaserad. - Det nya ramavtalet är ytterligare ett bevis på den goda och långa kundrelationen vi har med Jordbruksverket, säger Lars Lindwall, kundansvarig och regionchef för RKS Öst. - Vi hoppas med detta kunna ytterligare fördjupa samarbetet med en för oss väldigt intressant kund. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 17 kontor i Sverige och ett i Danmark, 380 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Per Jonsson, platschef, RKS Tel: 013-489 37 66 per.jonsson@rks.se Jönköping Karin Perntoft, Tel: 042-26 68 05 karin.perntoft@rks.se informationschef, RKS AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00760/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00760/bit0001.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar