RKS driver kundorderhantering åt IKEA

RKS driver kundorderhantering åt IKEA RKS AB (publ) har fått i uppdrag att ansvara för underhåll och vidareutveckling av IKEAs kundordersystem för södra och mellersta Europa. Från Helsingborg samordnas verksamheten där RKS även har rollen som IT- koordinator gentemot samtliga IKEAs användare av de inblandade systemen vad gäller såväl operativa frågor som nödvändiga förändringar. RKS har under många år deltagit i utvecklingen av dessa system och genom avtalet får IKEA garanterad tillgång till kompetenta resurser och säkrad kunskapsnivå om systemen. Parallellt med underhåll av befintliga system deltar RKS även i utvecklingen av nya system för IKEAs framtida varuförsörjning. - RKS engagemang inom såväl underhåll som utveckling gör att vi kan stödja IKEA på bästa sätt oavsett vilka val de gör i framtiden, säger Bengt-Åke Bengtsson, stf regionchef RKS Syd. - Tack vare att RKS tar totalansvaret för vissa system kan vi använda våra egna resurser till att komma vidare med många andra projekt som väntar, säger Johan Rösel, IKEA. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 18 kontor i Sverige, drygt 380 medarbetare och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Bengt-Åke Bengtsson, RKS tel 0703-11 78 email:bengt- 32 ake.bengtsson@rks.se Karin Ekman, tel 040-660 65 email:karin.ekman@rks.se Informationschef RKS 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01170/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01170/bit0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar