RKS firar 10 år med att göra entré på börsen

RKS firar 10 år med att göra entré på börsen IT-företaget RKS noteras i dag för första gången på Stockholms Fondbörs O-lista. Noteringen sker samtidigt som företaget firar 10-års jubileum. - Efter tio års satsning på långsiktighet och stabil tillväxt har vi byggt grunden för börsintroduktionen. Det är tillfredsställande att vi har nått en viktig milstolpe som säkrar våra förutsättningar att utveckla bolaget intensivt när det gäller kompetensutveckling, tillväxt och ekonomiskt resultat, säger Sten Marthinsson, VD för RKS. Noteringsprocessen var framgångsrik och efterfrågan på aktierna översteg kraftigt erbjudandets storlek. Både institutionella placerare och allmänheten har visat ett stort intresse. Bland de större institutionerna återfinns IKANO, Riksbankens Jubileumsfond och Dalarnas Försäkringsbolag. Av det totala erbjudandet på 45 mkr har institutioner fått teckna 14,2 mkr. Det innebär att det institutionella ägandet i RKS uppgår till drygt 21 procent då Försäkringsbolaget Skandia sedan tidigare är största ägare. Resterande aktier fördelas mellan medarbetarna och styrelsen, 48 % samt före detta anställda och allmänheten, 31 % . 10 år i korthet RKS bildades 1989 genom personalen att som arbetade med Digital Equipments plattformer inom Opiab-koncernen köpte ut rörelsen. Innan året var till ända fanns företaget etablerat på tio orter. Men verkligheten hann i kapp och lågkonjunkturen drabbade även RKS i slutet på 1991. En åtgärd för minskade kostnader blev frivilliga lönesänkningar och i augusti tillträdde Sten Marthinsson som VD. Han startade ett intensivt arbete med att bygga upp verksamheten igen. Samtidigt beslutade RKS att genomföra ett teknikbyte från Digital till Oracle och Microsoft. Belöningen kom snabbt och 1993 visade företag vinst igen. År 1994 började ett intensivt rekryterings- och utvecklingsarbete. Sedan dess har antalet anställda ökat från 73 till ca 200, och försäljningen ökat från 73 till 165 miljoner kronor. RKS AB är ett kunskapsföretag som erbjuder konsult- och utbildningstjänster inom systemutveckling och projektledning. Företaget, som bildades 1989, har ca 200 anställda på tolv orter i landet, med huvudkontor i Stockholm. År 1998 omsatte företaget 165 miljoner kronor. RKS är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista sedan den 17 maj. För mer information: www.rks.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Sten Marthinsson, VD, RKS AB, tel. 08-729 18 34, 070-572 95 44 E-post: sten.marthinsson@rks.se Roger Paulsson, ekonomichef, RKS AB, tel. 08 - 729 18 33, 070-591 41 47 E-post: roger.paulsson@rks.se Karin Ekman, informationsansvarig, RKS AB, tel. 08 - 729 18 13, 070 - 523 87 54 E-post: karin.ekman@rks.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/29/20001129BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/29/20001129BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Prenumerera

Dokument & länkar