RKS tecknar ramavtal i Sundsvalls myndighetsgemensamma IT-upphandling

RKS tecknar ramavtal i Sundsvalls myndighetsgemensamma IT-upphandling. IT-konsultföretaget RKS har valts ut som en av leverantörerna efter den myndighetsgemensamma upphandlingen av IT-konsulttjänster i Sundsvall. Ramavtalen träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller under två år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år. Det är första gången de statliga verken gemensamt upphandlat IT- konsulttjänster och en preliminär bedömning av volymen tjänster som kommer att avropas via ramavtalen uppges till 300 Mkr årligen. De myndigheter som genomfört upphandlingen är: Centrala studiestödsnämnden (CSN) Patent- och registreringsverket, Bolagsavdelningen (PRV) Riksförsäkringsverket (RFV) Statens Löne- och pensionsverk (SPV) Såväl PRV som RFV är sedan tidigare kund till RKS. Ramavtalen omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling och strategi, projektledning, systemutveckling/systemförvaltning, datordrift och teknik, där RKS kommer att bidra med tjänster inom samtliga områden med undantag för datordrift och teknik. - Det här är ett avtal som är speciellt viktigt för RKS. Avtalet tillsammans med vår kompetens och erfarenhet skapar en stabil grund för RKS fortsatta utveckling. Det visar ytterligare på vidden av att ha statliga verk som kunder, säger Anna Fohlin, regionchef RKS Nord. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 17 kontor i Sverige och ett i Danmark, 380 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Anna Fohlin, Regionchef RKS Nord Tel: 0733-51 42 60 anna.fohlin@rks.se Karin Perntoft, Informationschef Tel: 042-26 68 05 karin.perntoft@rks.se RKS AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00230/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00230/bit0001.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar