Betalda Tecknade Aktier (BTA) omvandlas till ordinarie aktier efter registrering hos Bolagsverket

I företrädesemissionen i RLS Global AB (publ) är sista dag för handel med BTA den 2 augusti 2013.

Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 7 augusti 2013. De nya aktierna är be-räknade att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå två bankdagar därefter.

Aktieantalet ökar med 4 453 543 aktier till totalt 21 047 862.


För ytterligare information kontakta
Fredrik Florberger
VD RLS Global AB
Tel: 0704-58 09 74
E-mail: fredrik.florberger@rubiconlifescience.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera