Förstärker styrelsen med Steve Krognes och intensifierar arbetet att nå Small Cap

I samband med bolagets nyemission* lägger det medicintekniska bolaget RLS Global in en högre växel för att garantera en framgångsrik utrullning av sårvårdspreparatet ChloraSolv. Med en ny företrädesemission och det preliminära resultatet från den explorativa studien i ryggen, förstärker vi samtidigt bolagets styrelse med Steve Krognes. Vi har också anställt Annelie Skafte Persson som CFO och intensifierar arbetet att komma in på OMXS Small Cap, säger Kenth Hanssen, VD för RLS Global AB.

På kort tid genomför nu RLS Global en rad insatser för att förbereda bolaget för en internationell kommersialisering av sårvårdspreparatet ChloraSolv. Den explorativa studien är inlämnad för publicering i en medicinsk tidskrift, då också alla resultaten kommer att redovisas i sin helhet.
–      Vi inväntar dock inte publiceringen, utan bolaget är nu inne i en mycket expansiv fas. Med kapitalet från nyemissionen, som till 100 % är garanterad genom teckningsförbindelser från våra huvudägare samt emissionsgarantier, skapar vi rätt förutsättningar för en kommersialisering av ChloraSolv under tredje kvartalet och samtidigt förbereder vi bolaget för OMXS Small Cap, säger Kenth Hanssen och tillägger:
–      Speciellt glädjande är att vi får möjligheten att välja in Steve Krognes i bolagets styrelse. Jag kan inte tänka mig en lämpligare person för att stödja en internationell lansering av ChloraSolv.

Steve Krognes har lång erfarenhet från internationella läkemedelsföretag, där han bland annat varit head of M&A för Roche i 6 år och CFO för ett av världens största biotechföretag, Genentech, i 6 år. Steve Krognes är för närvarande CFO för biomedicinföretaget Denali Therapeutics Inc med huvudkontor i San Francisco. Investeringsbanken Goldman Sachs och organisationskonsulten McKinsey i London är andra tidigare arbetsgivare. Han har också en MBA från Harvard Business School och en Bachelor-examen från University of Pennsylvania´s Wharton School.

Steve Krognes som redan idag är en av ägarna i RLS har själv följande kommentar till sitt utökande engagemang i bolaget:
–      Genom åren har jag kunnat studera ett flertal bolag inom detta specifika område och jag finner RLS vara ett av de mer intressanta. På en marknad värd 100 miljarder USD** anser jag att ChloraSolv har stora möjligheter att etablera sig som en standardbehandling inom sårvård. Speciellt när det handlar om att snabbt få igång läkeprocessen.
–      Jag tycker också om bolagets affärsupplägg, som bygger på att man skall växa via nationella, etablerade distributörer på en global marknad. Det är inte minst här, som min tidigare erfarenhet inom branschen kan komma till stor nytta.
–      ChloraSolv har förutsättningar att bli banbrytande inom svårläkta bensår. Allt tyder också på att dagens hälsoproblem med diabetes fortsätter att öka och därmed efterfrågan på behandling av svårläkta diabetesfotsår. Det kommande preparatet har även potentialen att bli ett behandlingsalternativ för en mängd olika typer av sår och kan samtidigt minska användandet av antibiotika inom sjukvården.
–      Det är också helt naturligt att RLS påbörjar arbetet att nå OMXS Small Cap, vilket ger bolaget bättre tillgång på kapital.

För att stärka upp organisationen, förbättra rapporteringen samt förbereda bolaget för Small Cap har RLS anställt en CFO. Annelie Skafte Persson har tidigare haft ledande befattningar inom en rad olika företag, främst tillväxtbolag. Bland meriterna återfinns koncernredovisnings­chef på Nobel Biocare, CFO på Mentice AB och CFO och senare VD på Cellectrion AB. Annelie är i grunden civilekonom och har en Executive MBA och har även arbetat som revisor.
–      Med dessa insatser står vi rustade inför en framgångsrik internationell lansering av ChloraSolv. Vi har redan skrivit avtal med Symbion för den australiensiska och nyzeeländska marknaden. Fler länder har visat intresse, säger Kenth Hanssen.

* Se separat pressrelease om villkoren för nyemissionen.

** Den totala sårvårdsmarknaden OECD enligt Nordic Health Economics

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnads-bevarande produkter och kostnadseffektiva behandlingar. Baserat på vår unika kloraminkompetens, utvecklar och säljer vi biokemiska produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv™, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se.

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera

Dokument & länkar