Marknadsmeddelande 11/16 – Information om företrädesemission i RLS Global AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (RLS) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 19 januari 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 20 januari 2016.

Avstämningsdagen hos Euroclear är 21 januari 2016.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 januari 2016 kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5 SEK per aktie (1:15 a 5 SEK)

Teckning av aktier ska ske från och med den 25 januari 2016 till och med den 8 februari. 2016.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 25 januari 2016 till och den 4 februari 2016. Handel med betalda tecknade aktier kommer att äga rum mellan den 25 januari 2016 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: RLS TR
ISIN-kod: SE0007955208
Orderboks-ID: 118430
Första handelsdag: Den 25 januari 2016
Sista handelsdag: Den 4 februari 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: RLS BTA
ISIN-kod: SE0007955216
Orderboks-ID: 118431
Handelsperiod: Från den 25 januari 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 14 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Kontakt