RLS förbereder global lansering av ChloraSolv

I samband med RLS Globals nyemission innehåller bolagets emissions-memorandum en intervju med VD Kenth Hanssen. I den ger han sin syn på möjligheter och risker i samband med en investering i RLS Global. Här finns länken till det aktuella memorandumet: http://rlsglobal.se/wp-content/uploads/2016/01/RLS_emission_v16.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnadsbevarande produkter och kostnadseffektiva behandlingar. Baserad på vår unika kloraminkompetens, utvecklar och säljer vi biokemiska produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv™­­, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se.

RLS Global AB, Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg,
tel 031-780 68 20, e-mail customer@rlsglobal.se


Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera

Dokument & länkar