RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB
E-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

Telefon: +46(0)732-748042

För frågor hänvisas till

Annelie Skafte Persson

CFO RLS Global AB

E-post: annelie.skaftepersson@rlsglobal.se

Telefon: +46(0)707-909558 

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som certified adviser.

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera