RLS Global AB beslutar om en riktad emission

Styrelsen i RLS Global AB har med stöd av årsstämmans bemyndigande den 10 april 2013 och som registrerades hos Bolagsverket den 30 april 2013 beslutat om en riktad nyemission av högst 3 076 923 aktier. För det fall samtliga aktier tecknas, ökas aktie-kapitalet med 347 662,80 kronor. För beslutet skall i övrigt följande villkor gälla:

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Kim Thomé Service AB som i nuläget är en av bolagets aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver en kortsiktig bryggfinansiering som täcker kapitalbehovet fram till sommaren 2014. Vi har valt denna lösning då styrelsen bedömer den som den bästa för bolaget.

För varje tecknad aktie ska erläggas 1,30 kronor. Teckningskursen är satt med beaktande av aktiens volatiletet under de senaste veckorna. Betalning ska ske kontant.


För ytterligare information kontakta
Fredrik Florberger
VD RLS Global AB
Tel: 0704-58 09 74
E-mail: Fredrik.florberger@rubiconlifescience.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera