RLS Global AB genomför företrädesemission

Styrelsen i RLS Global AB har med stöd av erhållna bemyndiganden genomfört en ny-emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Huvudägare, VD och styrelseord-förande ökar sina innehav.

Huvudägaren Christiania Compagnie , VD och styrelseordförande ökar sitt ägande. Christiania Compagnie har efter emission en andel på 28 % (AktieTorgets anm: i det ursprunglig pressmeddelandet angavs felaktigt den 27,6 %), VD 6,5 % och styrelseordförande 5,2 %. Bolaget har avstått från garantikonsortium för att hålla emissionskostnaden på en låg nivå och denna
estimeras till ca 100 000 kr.

Företrädesemissionen i RLS Global AB kommer att del registreras hos Bolagsverket, teckningsgraden är 80,5 %.

Bolaget har valt att delregistrera emissionen hos Bolagsverket, vilket innebär att omvandling av BTA kommer att ske under juli månad. Sista dag för handel meddelas, när registreringen genomförts. Endast en serie BTA är utgivna, vilket innebär att aktier tecknade efter delregistreringen inte kommer att representeras av en BTA. Styrelsen har tagit detta beslut mot bakgrund av att vi har förhoppningen att nå en 100-procentig teckning.

I denna delregistrering tillförs Bolaget 4 453 543 kr före emissionskostnader. Aktieantalet ökar med 4 453 543 aktier och aktiekapitalet ökas med 503 205,8235 kr.


För ytterligare information kontakta
Fredrik Florberger
VD RLS Global AB
Tel: 0704-58 09 74
E-mail: Fredrik.florberger@rubiconlifescience.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera