RLS Global AB slutför företrädesemission

RLS Global AB genomförde under maj/juni 2013 en företrädesemission som del-registrerades vid 80,5 % teckningsgrad.

Emissionen har nu slutförts och blev därmed fulltecknad.

Huvudägaren, Christiania Compagnie, ökar genom denna sista delregistrering sitt ägande. Christiania Compagnie har efter emission en andel på 29,36 %, (VD 6,2 % och styrelseordförande 4,98 %).

I och med att emissionen nu har slutförts med ett 100-procentigt resultat genom denna delregistrering tillförs Bolaget ytterligare 1 077 896 kronor. Därmed har Bolaget genom företrädesemissionen tillförts totalt 5 531 439 kronor. Aktieantalet har ökat med 5 531 439 aktier och aktiekapitalet har ökat med totalt 624 997,73869 kronor varav 121 791,9152 kronor tillkommit vid den sista delregistreringen.

Bolaget har efter slutförd företrädesemission:
Antal aktier: 22 125 758 aktier
Aktiekapital: 2 499 998,554689 kronor


För ytterligare information kontakta
Fredrik Florberger
VD RLS Global AB
Tel: +46 704-58 09 74
E-mail: fredrik.florberger@rubiconlifescience.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera