Stopp i handel och växling av RLS Global BTA

Efter genomförd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare blir det nu stopp i handel och växling av BTA.

– Sista dag för handel med BTA är 2013-02-15
– Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2013-02-20.
– De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2013-02-22

Före emissionen hade RLS Global 73 752 528 aktier. Efter växlingen har antalet aktier i bolaget ökat med 92 190 660 till 165 943 188.


För ytterligare information kontakta
Fredrik Florberger
VD RLS Global AB
Tel: 0704-58 09 74
E-mail: Fredrik.florberger@rubiconlifescience.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera

Dokument & länkar