Australien först ut med nya sårvårdspreparatet – RLS Global har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med EBOS Group Ltd

Det kommande preparatet för svårläkta diabetesfotsår väcker internationell efterfrågan. Den australiensiska läkemedelsdistributören Symbion Pty Ltd, ett helägt dotterbolag till EBOS Group Ltd, har tecknat ett avtal för de kommande tre åren.

– EBOS Group får därmed ensamrätt att marknadsföra och sälja sårvårdspreparatet på marknaden i Australien och Nya Zeeland, konstaterar Kenth Hanssen, VD för RLS Global.

Resultaten av den kliniska studie som genomförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ännu inte publicerad. Det hindrar dock inte att intresset även på den internationella marknaden är påtagligt.

–        Den vetenskapliga rapporten lämnades in till en internationell medicinsk tidskrift i början av november. När studien publiceras kommer resultaten att presenteras i sin helhet.

–        Nästa steg blir att lansera produkten och vår prognos är, att den rullas ut på marknaden under tredje kvartalet 2016. Australien kan då bli den första marknaden, säger Kenth Hanssen och fortsätter:

–        Uppmärksamheten i massmedia och inte minst den stort uppslagna artikeln i GP förra hösten väckte intresset hos EBOS Group. Det har nu lett fram till ett exklusivt avtal för lansering och försäljning.

–        Svårläkta sår är ett stort problem för både sjukvård och samhälle. Den totala kostnaden i Sverige för behandling av sår och amputationer uppskattas till ca 5 miljarder kronor, enligt Nordic Health Economics. Om vi speglar de kostnaderna på befolkningsunderlaget i Australien och Nya Zeeland, talar vi om en marknad med betydande försäljnings­möjligheter.

Andrew Vidler, General Manager för återförsäljarledet inom EBOS Group, konstaterar att i likhet med övriga världen utgör sårvård kopplat till diabetes ett ökande problem även i Australien och Nya Zeeland.

–        Det nya preparatet för svårläkta sår blir ett mycket spännande tillskott till vår Endeavour Consumer Health division (www.endeavourconsumer.com) som har ett omfattande utbud av hälso- och sjukvårdsprodukter vilka säljs via flera olika kanaler i Australien och Nya Zeeland, säger Andrew Vidler.

Fakta: EBOS Group Ltd

EBOS Group är Australiens största och mest diversifierade distributör och försäljare av hälsoprodukter och läkemedel. Företaget är också ledande inom hälsoprodukter som vänder sig till veterinärer. Med över 2 400 anställda och 42 regionala kontor i Australien är EBOS Group en betydande aktör, som bidrar till en bättre hälsa för miljontals människor i regionen. Läs mer på www.ebosgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnads-bevarande produkter och kostnadseffektiva behandlingar, som dessutom kan minska behovet av antibiotika. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra Perisolv®, Carisolv® System och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se.

Taggar:

RLS

Om oss

Rubicon Life Science utvecklar och säljer biokemiska produkter och metoder för behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna i världen. Bolaget skall bli världsledande inom biokemiska och miljövänliga metoder för behandling av sjukdomar med vävnadsbevarande tekniker. -Rubicon Life Science är världsledande inom selektiva preparat som enbart angriper skadad vävnad och lämnar frisk intakt. -Rubicon Life Science ligger i framkant av den vävnadsbevarande utvecklingen inom vården och vågar vara innovativa. -Rubicon Life Science hjälper till i kampen mot antibiotikaresistents.

Dokument & länkar