Delårsrapport för perioden 1 sep 2008 – 31 maj 2009

Tredje kvartalet, 1 mars 2009 – 31 maj 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till 695,9 Mkr (776,9), en minskning med 10,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 2,3 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -36,1 Mkr (23,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till -54,9 Mkr (6,0).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -64,2 Mkr (5,8), vilket motsvarar -0,56 kronor (0,09) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 Mkr (61,7).

Perioden, 1 september 2008 – 31 maj 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 393,9 Mkr (2 554,7), en minskning med 6,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 4,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -584,8 Mkr (52,2) inklusive goodwillnedskrivning i andra kvartalet om 500 Mkr. Rörelseresultat exklusive goodwillnedskrivning för perioden uppgick till -84,8 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -630,7 Mkr (12,5).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -619,8 Mkr (15,6), vilket motsvarar -5,43 kronor (0,27) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -109,1 Mkr (-39,2).

Taggar:

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Inom affärsområdet Departments & Stores drivs avdelningar på varuhuset NK i Stockholm och Göteborg. Koncernen har närmare 270 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen RNBS.