Delårsrapport för perioden 1 sep 2013 – 28 feb 2014

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2013 – 28 FEBRUARI 2014 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 502 Mkr (531), en minskning med 5,5 procent.
  Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 2 Mkr (2).
 • Resultatet före skatt, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -2 Mkr (-10).
 • Resultatet före skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -2 Mkr (-41), exklusive föregående års nedskrivning av varumärke i JC om 260 Mkr.
 • Resultatet efter skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -2 Mkr (-300), vilket motsvarar -0,06 kronor (-362,82) per aktie. Resultatet föregående år inkluderar 203 Mkr i nedskrivning efter skatt av varumärke i JC.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 42 Mkr (15).
 • 24 nya butiker har tillkommit under kvartalet, i samband med övertagandet av den norska franchiseverksamheten för Polarn O. Pyret. I övrigt har inga nya butiker öppnats i perioden december - februari.
 • Under kvartalet förvärvade Polarn O. Pyret 100% av aktierna i WAM AS i Norge. WAM AS var master franchisetagare till Polarn O. Pyret i Norge. Tillträdet skedde 2 januari, 2014.

     HALVÅRET, 1 SEPTEMBER 2013 – 28 FEBRUARI 2014 I SAMMANDRAG

 • Per 1 november 2013 ingick RNB avtal om att avyttra dotterbolaget JC till Denim Island AB. I första kvartalet innevarande år uppgick JC:s försäljning till 111 Mkr (174) och rörelseresultatet till -6 Mkr (-21).
 • Nettoomsättningen, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 986 Mkr (1 025), en minskning med 3,8 procent.
 • Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 17 Mkr (22).
 • Resultatet före skatt, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 11 Mkr (0).
 • Resultatet före skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 5 Mkr (-51), exklusive föregående års nedskrivning av varumärke i JC om 260 Mkr.
 • Resultatet efter skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 4 Mkr (-311), vilket motsvarar 0,13 kronor (-375,8) per aktie.
 • Resultatet föregående år inkluderar 203 Mkr i nedskrivning efter skatt av varumärke i JC.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22 Mkr (-41).
 • Utöver det övertagande av 24 butiker som skett i Norge i samband med förvärvet av Master Franchisetagaren WAM AS har 1 ny butik (Polarn O. Pyret) öppnats under halvåret.
 • Under kvartal 1 ingick Polarn O. Pyret avtal om förvärv av 100% av aktierna i WAM AS i Norge. WAM AS var master franchisetagare till Polarn O. Pyret i Norge. Tillträdet skedde 2 januari, 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Stefan Danieli, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08 410 522 25, 0768 87 22 25, e-post: stefan.danieli@rnb.se

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:30 den 2 april 2014.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom butikskoncepten Brothers och Polarn O. Pyret samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på NASDAQ OMX Nordic.

Taggar:

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).