Förslag till utdelning för verksamhetsåret 2003/2004 samt framtida utdelningspolicy

Styrelsen i RNB har beslutat att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2003/2004.

Styrelsens ambition är att bolaget snarast skall kunna lämna utdelning till innehavare av stamaktier. Med hänsyn till bolagets nuvarande skruktur och utveckling är det nu styrelsens långsiktiga målsättning att utdelningen i framtiden ska uppgå till 50 procent av resultatet efter skatt. Aktiekapitalet i RNB är fördelat på 7.504.437 stamaktier och två preferensaktier. Innehavare av preferensaktier har företräde till utdelning före stamakter till ett sammanlagt belopp om 11,4 Mkr. Stockholm 2004-12-14 RNB RETAIL AND BRANDS AB Styrelsen För ytterligare information kontakta VD Mikael Solberg 0708-18 44 40 eller CFO Göran Blomberg 0733-97 95 99.

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Inom affärsområdet Departments & Stores drivs avdelningar på varuhuset NK i Stockholm och Göteborg. Koncernen har närmare 270 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen RNBS.

Prenumerera

Dokument & länkar