Polarn O. Pyret förvärvar master franchiserörelsen i Norge

Polarn O. Pyret AB förvärvar 100 procent av aktierna i WAM AS i Norge. WAM AS, som är master franchisetagare till Polarn O. Pyret i Norge, driver 24 fysiska butiker samt e-handel och beräknas omsätta cirka 130 MSEK.

Förvärvet inkluderar WAMs samtliga 24 Polarn O. Pyret butiker belägna över hela Norge och e-handelsbutik samt huvudkontor och butikspersonal. WAM AS har 160 anställda och beräknas omsätta cirka 130 MSEK på årsbasis med god lönsamhet.

- Polarn O. Pyret har en stor tillväxtpotential och med förvärvet av WAM AS tar vi nu ett första steg att realisera denna tillväxtpotential. Övertagandet av den norska franchiserörelsen görs mot bakgrund av att vi i Sverige och Holland med framgång driver butikerna i egen regi. Förvärvet bidrar till att ytterligare stärka lönsamheten för Polarn O. Pyret och vi ser en fortsatt expansion av Polarn O. Pyret som en strategiskt prioriterad aktivitet, säger Magnus Håkansson, vd och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS.

- Jag är glad över att vi nu förvärvar den norska verksamheten. Det är en stabil verksamhet både vad gäller lönsamhet och omsättning och har också en stark marknadsposition. Med förvärvet ökar antalet butiker vi driver i egen regi med 40 procent, vilket självklart påverkar vår lönsamhet positivt. Vi är övertygade om att integrationen av förvärvet kommer att kunna genomföras effektivt då verksamheten har varit nära oss sedan start. Jag ser med tillförsikt på den framtida utvecklingen inom Polarn O. Pyret, både vad gäller vårt erbjudande till kund, vår lönsamhet och våra framtida tillväxtmöjligheter, säger Anders Wiberg, CEO Polarn O. Pyret.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Anders Wiberg, CEO, Polarn O. Pyret
Tfn: 08 410 521 10, 0768 87 21 10, e-post: anders.wiberg@polarnopyret.rnb.se

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:30 den 12 november 2013.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom butikskoncepten Brothers & Sisters och Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar