RNB RETAIL AND BRANDS AB:s nyemission fulltecknad

En preliminär sammanräkning i RNB RETAIL AND BRANDS ABs (”RNB”) nyemission visar att cirka 55 988 800 aktier, motsvarande cirka 98 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver tillkommer att cirka 8 835 700 aktier, motsvarande cirka 15 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Slutgiltigt teckningsresultat beräknas komma att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 30 september 2008.

De aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Emissionen är således fulltecknad. RNB tillförs genom nyemissionen cirka 342 MSEK före emissionskostnader.

Villkoren i nyemissionen innebar att aktieägare med företrädesrätt fick teckna en ny aktie för varje gammal aktie. Emissionskursen var 6 kronor. Sista dag för teckning var den 18 september 2008. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i RNB med 57 078 832 och aktiekapitalet med 57 078 832 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till
114 157 664 SEK och antalet aktier till 114 157 664. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid OMX Nordic Exchange Stockholm Mid Cap från och med torsdagen den 9 oktober 2008. Nyemissionen genomförs i syfte att stärka RNB:s finansiella position

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Solberg, VD, 08-410 520 20
Göran Blomberg, Finanschef, 08-410 520 99
Cecilia Lannebo, Investor Relations, 08-410 520 45


Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2008 kl. 12:30.

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Inom affärsområdet Departments & Stores drivs avdelningar på varuhuset NK i Stockholm och Göteborg. Koncernen har närmare 270 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen RNBS.

Prenumerera

Dokument & länkar