RNB:s försäljning i juli 2007

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juli 2007 uppgick till 234,6 Mkr jämfört med 123,3 Mkr samma månad föregående år, vilket är en ökning med 90,3 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i juli 2007 ökade med 18,4 procent jämfört med samma månad föregående år. I Sverige ökade RNB:s försäljning i jämförbara butiker med 18,4 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 31 juli 2007 till 235 jämfört med 117 föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Solberg, VD och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 20, 0768-87 20 20, e-post: mikael.solberg@rnb.se

Göran Blomberg, CFO RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 99, 0768-87 20 99, e-post: goran.blomberg@rnb.se

Cecilia Lannebo, IR RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 45, 0768-87 20 45, e-post: cecilia.lannebo@rnb.se

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom butikskoncepten Brothers & Sisters och Polarn O. Pyret. Dotterbolaget Departments & Stores har omfattande verksamhet på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic

Prenumerera

Dokument & länkar