Slutligt resultat av RNB RETAIL AND BRANDS AB:s nyemission

En slutlig sammanräkning i RNB RETAIL AND BRANDS AB:s (”RNB”) nyemission visar att 55 988 819 aktier, motsvarande 98,1 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. De 1 090 013 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats dem som tecknat utan stöd av företrädesrätter, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. RNB tillförs genom nyemissionen cirka 342 Mkr före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i RNB med 57 078 832 och aktiekapitalet med 57 078 832 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 114 157 664 kronor och antalet aktier till 114 157 664 stycken. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid OMX Nordic Exchange Stockholm Mid Cap från och med torsdagen den 9 oktober 2008.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Solberg, VD, 08-410 520 20
Göran Blomberg, Finanschef, 08-410 520 99
Cecilia Lannebo, Investor Relations, 08-410 520 45

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2008 kl. 09.00.

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom butikskoncepten Brothers & Sisters och Polarn O. Pyret. Dotterbolaget Departments & Stores har omfattande verksamhet på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic

Prenumerera

Dokument & länkar